Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP XTRA

Deurne schroeft toezicht veehouderijen op

DEURNE - Deurne gaat het toezicht op veehouderijen uitbreiden. De gemeente wil vaker controleren en samen met de provincie ook op meer onderdelen. De totale kostenpost groeit hiermee naar 200.000 per jaar.

De vierhonderd veehouderijen in Deurne kunnen vanaf 1 januari 2018 op meer en intensievere controles rekenen. De gemeente haakt aan bij een grootscheepse actie van de provincie, die haar toezicht op gaat schroeven. Het aantal eigen controles blijft ook op hetzelfde peil. De extra kosten zijn 50.000 euro, waardoor de totale rekening voor toezicht op veehouderijen voor de Deurnese gemeenschap neerkomt op 200.000 euro per jaar.

Veel gemeenten hebben slecht zicht op wat er bij veeboeren gebeurt, bleek in september uit een steekproef van de provincie.  Het driejarige project ‘intensivering toezicht veehouderijen’ moet daar een einde aan maken. Er wordt bij alle veehouderijen grondig gecontroleerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Natuurbescherming. Gekeken wordt bijvoorbeeld of het aantal aanwezige dieren gelijk is met het aantal op de vergunning en of de luchtwassers goed werken.

Daarnaast wordt informatie verzameld over de hoeveelheid asbesthoudende daken, vrijkomende agrarische bebouwing en mogelijke stoppende boeren.

Eigen toezicht

Tegelijkertijd zet Deurne haar eigen toezicht op veehouderijen ook voort, laat een woordvoerder namens burgemeester Hilko Mak weten. ,,Ook al is dat niet noodzakelijk nu de gemeente mee gaat draaien met het provinciale project.”
Van de provincie moeten gemeentes veehouderijen minstens eens in de drie jaar grondig controleren. ,,We doen al meer dan vereist: de grotere veehouders worden hier vaker gecontroleerd.”

Het gaat in Deurne om negentig bedrijven met een chemische luchtwasser, zij krijgen jaarlijks een inspectie van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Daarnaast krijgen honderd bedrijven met een milieuvergunning eens per twee jaar een controle. De 210 kleinere bedrijven (met een zogenaamde beperkte milieutoets of milieumelding) worden één keer per drie jaar gecontroleerd.
Dit toezicht houdt Deurne in stand. 

Over de controle op mestpraktijken is sinds de onthullingen over mestfraude ook veel te doen in Deurne. De gemeente verwijst voor het bestrijden van de fraude naar de wettelijke toezichthouder: de Voedsel- en Warenautoriteit.
Samenvattend: voor wat betreft mest en mestverwerkers controleert de gemeente puur en alleen de locaties. ,,We bekijken of de situatie aan het bestemmingsplan en aan de vergunningsregels voldoet. Ook controleren wij of wordt voldaan aan de milieuregels.”

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement