Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Getty Images

Gebroeders Nooijen uit Deurne: 'mest nodig om uit te rijden op eigen grond'

DEURNE - Loonbedrijf Gebroeders Nooijen uit Deurne moest stoppen met mest verwerken van andere boeren en verschillende misstanden rechtzetten. Hun bezwaren tegen deze maatregelen van de gemeente werden maandag besproken. De gebroeders en hun advocaat waren afwezig.

Drie zaken stonden er op het programma, maandag in het gemeentehuis van Deurne. De Gebroeders Nooijen en hun advocaat, de heer De Rooij, wilden daar hun bezwaren toelichten die ze hadden ingediend. Deze richten zich op een aantal maatregelen die de de gemeente hen begin dit jaar oplegde. Bij een controle van het Peelland Interventie Team bleek dat de Gebroeders Nooijen op twee van hun bedrijfslocaties op grote schaal mest van derden verwerkte, terwijl ze daar geen vergunning voor hebben.
Controleurs troffen daarnaast onder meer twee illegale loodsen, dieseltank en een grote hoeveelheid asbest platen aan.

Na de controle moesten de Gebroeders Nooijen de mestverwerking per direct stilleggen.  Ook de andere misstanden moesten met spoed rechtgezet. In hun bezwaren kwamen de gebroeders in het verweer tegen de 'mestverwerking voor derden'. Ze stelden dat ze mest van derden nodig hebben om uit te rijden op hun eigen akkerbouwgronden en niet om dit te verwerken. Daarnaast gaven ze aan dat ze al ver waren met de aanvraag van de vergunning van de twee loodsen, de dieseltank en het afvoeren van de asbest toen de dwangsommen werden opgelegd.

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente -die burgemeester en wethouders onafhankelijk advies geeft over bezwaren van burgers- had gisteren een aantal vragen voor de bezwaarmakers. De stoelen tegenover hen bleven echter leeg. 

Wel reageerden de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de gemeente op de bezwaren. De vergunning voor de dieseltank is zo goed als rond, maar van de asbest ontbreekt de eindcontrole. Die moet er alsnog komen, wil Nooijen de boete ontlopen. Voor wat betreft de mestverwerking van derden: deze is aangetoond op het terrein tijdens de controle en mag niet op de twee locaties. Ze zullen wat de gemeente betreft de komend twee jaar een dwangsom moeten betalen als ze wederom mest van derden verwerken.

Uitspraak is over een aantal weken.