Volledig scherm
boerderij aan het Leegveld in Deurne. In dit gebied verrijst de komende jaren een natuurgebied. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Leegveld Deurne moet plaatsmaken voor natuur

DEURNE/LIESSEL Het Leegveld wordt de komende jaren omgevormd tot natuurgebied.  In totaal twintig betrokkenen, vooral agrariërs, moeten plaatsmaken voor vernatting en het herstel van hoogveen.  

De voorbereidingen voor Leegveld  in Deurne zijn in volle gang. Het gebied tussen Liessel en Griendtsveen maakt zich op voor een grote metamorfose.  Twintig eigenaren van grond moeten het gebied verlaten ten gunste van natuurontwikkeling.  Twee van hen vertrekken met hun complete bedrijf en huisraad. De overige achttien hebben er alleen landbouwgrond.
Drie boerderijen werden al in 2015 aangekocht, aldus Gerard Daandels. De oud-burgemeester van Deurne is woordvoerder namens de zogenaamde Integrale Gebiedscommissie Peelvenen. Met zestien betrokken partijen zijn de gesprekken over aankoop van hun eigendommen in een vergevorderd stadium.  
Onder hen zijn vooral agrarische ondernemers, maar bijvoorbeeld ook het gilde van Liessel.

Nat


De mensen moeten het gebied verlaten omdat het er te nat wordt. ,,Agrarisch ondernemen wordt daar gewoon onmogelijk.” Ook moet voor 2021 de uitstoot van stikstof daar drastisch naar beneden. Een harde en wettelijke eis, onderstreept Daandels. Als mensen niet weg willen, kan in uiterste gevallen over worden gegaan op onteigening. ,,Daar ziet het niet naar uit. Er worden constructieve gesprekken gevoerd.”
De gronden die nog verworven moeten worden beslaan 115 hectares: negentig in Deurne en vijfentwintig in Asten. Ze kunnen worden aangekocht met geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelde. ,,Er wordt een goede prijs betaald, alsof de gronden niet aan de Peel grenzen. Normaal gesproken is de grond hier namelijk minder waard, omdat je niets mag als ondernemer qua uitstoot.”
De bewoners zijn al jaren op de hoogte van de plannen. De afgelopen maanden zijn er intensieve gesprekken met alle betrokken partijen geweest, benadrukt Daandels. Naast de bewoners bijvoorbeeld ook met Werkgroep Behoud de Peel, horeca-ondernemers, dorpsraden en de gemeente.
Het Leegveld volgt in het Peelvenen-project na grootscheepse werkzaamheden in de Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel. Ook hier wordt een groot deel van het gebied natter om het herstel van hoogveen aan te wakkeren. Of dit invloed heeft op het aantal muggen wordt volgens Daandels exact in kaart gebracht.
Aan de randen van het gebied wordt het waterpeil afgestemd op de bewoners. Er worden nu onder andere gras,  mais, coniferen en asperges verbouwd. 

Uitkijktoren

Wat er precies staat te gebeuren ligt vanaf april ter inzage. Het waterschap Aa en Maas -de kartrekker van het project- legt nu de laatste hand aan twee plannen. Het ene gaat over de waterhuishouding, het ander gaat over de bestemming van het gebied. 
Voor de omgeving is nu het moment aangebroken om met plannen te komen, laat Daandels weten. Zo zijn er nu bijvoorbeeld al ideeën om een uitkijktoren te bouwen en om het fietspad langs het Deurnes kanaal te verbeteren. 

Op onderstaand kaartje is het hele gebied te zien dat Leegveld wordt genoemd. Slechts een deel hiervan moet als grond verworven worden omdat het er te nat wordt. Agrarische bedrijven aan de randen kunnen hun werkzaamheden gewoon voortzetten. 

Volledig scherm
Leegveld Deurne Peelvenen © Provincie Brabant
ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement