Volledig scherm
© Ton van de Meulenhof

Wodan en negen andere sportclubs in Eindhoven zitten krap bij kas

EINDHOVEN - Nog altijd heeft een aantal sportclubs in Eindhoven moeite het hoofd boven water te houden, onder meer als gevolg van teruglopende ledenaantallen.

Van de 210 verenigingen in de stad zijn er tien die al langer in financiële problemen verkeren. Zij hebben moeite met het -op tijd- betalen van de huur van hun clubgebouwen, de energierekeningen en erfpacht. Dat schrijft het college aan de Eindhovense gemeenteraad.

De problemen zijn het grootst bij de voetbalclubs Eindhoven AV, VV Gestel, Wodan, RKVV Tongelre en bij de stichting Woudrust, die de kantine van Roest Rust exploiteert. Ook vijf andere clubs zitten krap bij kas, maar kunnen wel voldoen aan de met hen overeengekomen betalingsregelingen.

Tongelre, dat twee jaar terug in zwaar weer terechtkwam en zelfs het loodje dreigde te leggen, begint langzaamaan op te krabbelen. De club heeft een boost gekregen, constateert het college, onder meer door de inzet van PSV Foundation die voetbalgerelateerde activiteiten organiseert samen met de club. Ook de inspanningen van clubleden om nieuwe leden te werven, zetten zoden aan de dijk: het ledenaantal zit lichtjes in de lift. Ook VV Gestel en Eindhoven AV boeken vooruitgang bij het wegwerken van betalingsachterstanden, nadat met de clubs regelingen werden getroffen. Echter worden nog niet alle facturen betaald, aldus het college.

Imago

Groter zijn de problemen bij de Woenselse voetbalvereniging Wodan. De club zag het ledenaantal afgelopen jaren fors teruglopen van zevenhonderd -twee seizoenen terug- tot 550 nu. Aan de lopende betalingsregeling van oude schulden wordt voldaan, constateren B en W, maar bij het betalen van huurpenningen loopt de achterstand op.

De club zit momenteel zonder voorzitter. Woordvoerder Roald Harks, die eind vorig jaar korte tijd de voorzittershamer hanteerde, heeft er goede hoop op dat het tij kan worden gekeerd. Met open dagen, flyeren op scholen en wervingsacties van eigen leden bij andere clubs probeert Wodan nieuwe leden over de streep te trekken. Het niet al te beste imago van de Woenselse club helpt daar niet bij. ,,Ook zijn we bezig met het werven van nieuwe sponsors." Hij erkent dat de club 'er niet erg positief voor staat'. ,,Maar we gaan uiteindelijk wel overleven", is zijn overtuiging.

Medegebruik van de accommodaties van voetbalverenigingen kan er voor gaan zorgen voor dat de clubkas wordt gespekt. Het college besloot onlangs multifunctioneel gebruik voor maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvang, mogelijk te maken. Harks juicht de regeling toe.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven