John Jorritsma, Theo Weterings en Jack Mikkers. Archiefbeeld.
Volledig scherm
John Jorritsma, Theo Weterings en Jack Mikkers. Archiefbeeld. © ANP

Veiligheidsregio's: laat Brabantse ondernemer en zzp’er gemeentelijke belastingen later betalen

De drie Veiligheidsregio's in Brabant willen ondernemers de mogelijkheid geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Hun dringende advies aan gemeenten is om betalingen uit te stellen tot tenminste 1 juni. Dit betekent geen afstel van betalen. 

,,Bij veel ondernemers en zzp’ers is sprake van acute liquiditeitsnood”, leggen de voorzitters uit. ,,Het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen (door deze niet te innen, red) geeft een liquiditeitsinjectie aan ondernemers. Dit zou Brabant-breed ingesteld moeten worden.”

Het Brabantse interregionaal beleidsteam (iRBT) van de Veiligheidsregio's heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in de provincie om kunnen gaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Die sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid. ,,Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen.”

Ter overbrugging

De ‘liquiditeitsregel ter overbrugging’ gaat specifiek om de OZB (Onroerendezaakbelasting), het reinigingsrecht, de afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario en toeristenbelasting. Dat melden de burgemeesters John Jorritsma (Eindhoven), Jack Mikkers (Den Bosch) en Theo Weterings (Tilburg) woensdagmiddag. Zij zitten de Veiligheidsregio's voor.

Door de gemeentelijke belastingen nu op te schorten, ontstaat er volgens het iRBT tevens ruimte om te onderzoeken of het wenselijk is om Brabant-breed beleid te adviseren omtrent kwijtschelding van belastingen.