Volledig scherm
Directeur Edzo Doeve van Dela. © Dela

Dela uit Eindhoven zoekt verdere groei over de grenzen

EINDHOVEN- Dela wil zich verder verbreden om ook in de komende decennia te blijven groeien. Nog dit jaar opent de Eindhovense uitvaartverzorger en verzekeraar een bijkantoor in Düsseldorf als eerste stap op de Duitse markt.

Daarnaast wordt naar verdere uitbreiding van de dienstverlening gezocht. Dela ‘puzzelt’ al een tijdje op een thuiszorgpolis, zegt directeur Edzo Doeve. ,,Maar hoeveel premie ga je daarvoor vragen aan iemand die nu 50 is en op zijn 75e misschien behoefte heeft aan zorg om langer thuis te kunnen blijven wonen? Daar zijn we nog niet uit.”Een aanvullende dienst voor senioren zou ook begeleiding bij een ziekenhuisbezoek kunnen zijn.

Uitvaartverzekering
De Eindhovense coöperatie kijkt al langer naar een grotere kring van activiteiten rondom de uitvaartverzorging. Want het aantal uitvaarten neemt in de komende decennia wel toe, maar het aantal uitvaartverzekeringen naar verwachting niet. ,,Het kost meer moeite om jongeren te laten kiezen voor een uitvaartverzekering”, verklaart Doeve. 

Dela wist ook vorig jaar nog te groeien.  De premie-inkomsten namen met bijna 9 procent toe tot 400 miljoen euro. In Nederland was dat vooral te danken aan de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen en spaarverzekeringen. In België wist Dela flink meer uitvaartpolissen af te sluiten. Aan de verzekeringskant acht Doeve in de tweede thuismarkt een ‘verdrievoudiging’ in de komende jaren haalbaar.

Duitsland en Zweden
Groei op de langere termijn zoekt Dela in het verdere buitenland, te beginnen in Duitsland en Zweden. In Duitsland worden de voorbereidingen getroffen om in eerste instantie met overlijdensrisicoverzekeringen de markt te betreden. Daarna volgen de uitvaartverzekeringen. Sinds in Duitsland het sterftegeld als onderdeel van de ziektekostenverzekering is afgeschaft, liggen daar volgens Doeve ook kansen voor Dela. De Duitsers worden dan lid van de Nederlandse coöperatie.

Dela telt nu bijna 3,9 miljoen leden. Voor 2030 wordt gemikt op een aantal van 5 miljoen. ,,Als je groter bent, kun je samen veel meer aan”, is de filosofie achter de groeiambitie.

Dela opereert in een moeilijke markt. Behalve de krimp in de markt voor uitvaartpolissen is er nu de historisch lage rente waarmee de coöperatie moet rekenen om op termijn aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Omdat die verplichtingen vorig jaar harder stegen dan de waarde van het kapitaal dat daar tegenover staat, is per 1 januari een extra premieverhoging doorgevoerd van 0,43 procent.

Winstdeling
Uit de nettowinst die Dela vorig jaar boekte, is 31 miljoen euro aan zogenoemde winstdeling opzij gezet om de toekomstige uitkeringen aan de leden waardevast te houden. De winst kwam uit op 137 miljoen euro dankzij uitstekende beleggingsresultaten.

De coöperatie is nog bezig met een operatie om kosten te besparen. In Nederland duurt het een halfjaar langer dan gedacht om het besparingsdoel van structureel 17 miljoen euro te realiseren. De omschakeling naar een nieuw systeem voor het klantencontactcentrum bijvoorbeeld kost meer moeite, zegt Doeve. Dela verwacht dit jaar nog van 'enkele' medewerkers afscheid te nemen. Vorig jaar daalde het aantal medewerkers in Nederland met 70 tot 1533. In België start Dela met een kostenbesparingsprogramma dat in 2020 structureel 5 miljoen euro moet opleveren.