Veel pensioenfondsen laten slechte dekkingsgraden zien, maar kortingen voor gepensioneerden zijn er dit jaar niet.
Volledig scherm
Veel pensioenfondsen laten slechte dekkingsgraden zien, maar kortingen voor gepensioneerden zijn er dit jaar niet. © ANP XTRA

Zorgen om pensioenen nemen toe, corona-crash nieuwe klap

De situatie voor een aantal grote pensioenfondsen met veel aangeslotenen in Zuidoost-Brabant is verder verslechterd.

Paniek is er in de pensioenbranche niet, zorgen zijn er wel. Zo valt de de situatie te typeren bij een aantal grote pensioenfondsen, die verantwoordelijk zijn voor het beheer of de uitkeringen van de oudedagsvoorziening van (ex-)medewerkers van grote bedrijven. Dit jaar zijn pensioenkortingen niet aan de orde, maar voor volgend jaar zijn geen garanties te geven. Zeker niet uit te sluiten is dat een nieuwe kabinetsingreep nodig is om kortingen te voorkomen. Helemaal niet na de corona-crash op de beurzen, die vooralsnog een wat zachtere landing maakte dan velen vermoedden.

Al voor het uitbreken van de corona-crisis in ons land stond de zogenoemde dekkingsgraad bij bijvoorbeeld pensioenfonds PME (waar DAF, ASML en een deel van VDL bij zijn aangesloten) onder de cruciale grens van honderd punten. Dat gold ook voor PMT, dat een ander deel van de VDL-pensioenen en die van bedrijven in de kleinmetaal beheert.

Niet genoeg geld in kas

Dat de dekkinsgraad niet op honderd staat, betekent dat er volgens de huidige regels niet genoeg geld in kas is om alle verplichtingen van (oud-)werknemers tot in lengte van jaren te kunnen doorbetalen. Er hoefde dit jaar na een ingreep van minister Koolmees (Sociale Zaken) echter niet gekort te worden.

Bij het Philips Pensioenfonds gaat het beter dan bij veel andere fondsen en lag de actuele dekkingsgraad eind februari op 109,8. Dat is een fors hogere notering dan bij PME en PMT, die allebei 92,3 noteerden. Deze maand verschrompelden aanvankelijk de koersen van aandelen, wat voor verdere druk zorgt. Afgelopen week veerden de beurzen weer wat op en steeg de langjarige rente licht, gunstig voor pensioenfondsen.

Bepalend voor een eventuele korting of verhoging van de pensioenen is niet de actuele dekkingsgraad, maar de zogeheten beleidsdekkingsgraad op 31 december van een jaar. Deze wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van elke eindstand van de dekkingsgraad in de laatste twaalf maanden. Zo lag de beleidsdekkingsgraad bij het Philips Pensioenfonds eind februari nog op 113,3 en daarmee zou er zelfs ruimte zijn om de pensioenen gedeeltelijk aan te passen aan de inflatie. Bij PME (96), PMT (96,5), ambtenarenpensioenfonds ABP (94,4) en pensioenfonds Zorg en Welzijn (95,3) is dat niet mogelijk.