Volledig scherm
© Shutterstock

Als ontslag voorspelbaar wordt

Hoe handig zou het zijn als je kon voorspellen welke werknemers nog jarenlang met plezier blijven en wie zijn vertrek al in stilte voorbereidt? Onderzoek van professor Frederik Anseel wijst op het belang van feedback.

Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College in Londen, ontdekte dat nieuwe medewerkers die na een tijd opvallend minder feedback vragen mentaal vaak alweer met één been buitenstaan.

Veel werkgevers moeten tegenwoordig hemel en aarde bewegen om nog mensen met het juiste profiel aan te kunnen trekken. Als zo’n goede kracht plots ontslag neemt, komt dat nieuws dan ook vaak als donderslag bij heldere hemel. Veel leidinggevenden vragen zich op dat moment vertwijfeld af wat ze hadden kunnen doen om de breuk te voorkomen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Feedback 

Wel, voor hen is er goed nieuws: er zijn wel degelijk signalen die erop wijzen dat iemand mentaal begint af te haken. Frederik Anseel en zijn collega-onderzoekers uit Montréal en Toulouse gingen na of de mate waarin nieuwe medewerkers na verloop van tijd feedback blijven vragen richtinggevend kan zijn voor hun verdere carrière binnen de organisatie. 

Quote

Een relatief grote groep houdt al na amper drie maanden op met die vraag te stellen

Frederik Anseel, Professor King's College Londen

,,In het begin is iedereen erg gemotiveerd om snel bij te leren en zich goed te integreren”, vertelt hij. ,,Veel mensen zijn dan geneigd om geregeld bij hun leidinggevende te informeren of hun prestaties wel aan de verwachtingen voldoen. Zo tonen ze dat ze zich diepgaand willen engageren en het team echt iets willen bijbrengen. Maar onze studie leert dat een relatief grote groep al na amper drie maanden ophoudt met die vraag te stellen. Dat bracht ons tot de stelling dat dit een duidelijke indicatie is dat hun betrokkenheid intussen sterk is afgenomen. Op zich doen zij hun werk nog wel, maar ze vinden het niet langer nodig om zich de waarden, normen en doelen van de onderneming helemaal eigen te maken. Dat blijft niet zonder gevolgen: een jaar later blijkt een aanzienlijk deel van hen het bedrijf vrijwillig te hebben verlaten.”

Quote

De rol van de leidingge­ven­de is daarbij cruciaal

Frederik Anseel, Professor King's College Londen

Wil je zoveel mogelijk nieuwkomers langdurig aan boord houden, dan moet je ervoor zorgen dat ze zich ook na de beginperiode maximaal betrokken blijven voelen. Anseel: ,,De rol van de leidinggevende is daarbij cruciaal. Als de kwaliteit van diens feedback te wensen overlaat, is het logisch dat de medewerker daar na een tijd niet langer zelf om zal vragen. En uiteraard is het in organisaties met een gezonde leercultuur, waar competentie-ontwikkeling en het delen van informatie dagelijkse praktijk zijn, een stuk makkelijker om met open vizier met elkaar te blijven communiceren. Waar medewerkers niet actief aangemoedigd worden om zich ontvankelijk op te stellen, zal dat veel minder vanzelfsprekend zijn.”

Stilletjes

Afrondend zou je nog kunnen stellen dat elke vorm van gedragsverandering de goede verstaander duidelijk kan maken dat iemand stilletjes aan afscheid aan het nemen is. ,,Mensen sturen onbewust signalen uit dat ze niet meer zo tevreden zijn als in het begin. Wie daar waakzaam voor is, kan mogelijk nog tijdig ingrijpen”, besluit Frederik Anseel. ,,Maar mocht het al te laat zijn, zet dan vooral niet alles op alles om die medewerker alsnog aan boord te houden. Nee, probeer hem een mooi afscheid te gunnen. Dat zal namelijk in grote mate bepalen hoe hij of zij later op jou als werkgever zal terugkijken.”

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief