Foto ter illustratie. Door alle veranderen rondom het ouderschapsverlof en partnerverlof zien veel ouders in spe inmiddels door de bomen het bos niet meer.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. Door alle veranderen rondom het ouderschapsverlof en partnerverlof zien veel ouders in spe inmiddels door de bomen het bos niet meer. © Shutterstock

Veelgestelde vragen over het ouderschapsverlof: waar heb ik precies recht op?

Binnenkort veranderen er een aantal dingen in het verlof voor aanstaande moeders plus partners. Door al die nieuwe regelingen zien veel ouders in spe inmiddels door de bomen het bos niet meer. Want hoeveel verlof dagen krijg je nou precies tegen welke vergoeding?

Het kabinet kondigde onlangs weer nieuwe aanpassingen in het ouderschapsverlof aan vanaf 2022. Per juli verandert er ook al het een en ander voor partners. Door al die nieuwe regelingen is het moeilijk bij te houden op hoeveel dagen je nou precies recht hebt als aanstaande ouders. Dit zijn antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?
Geboorteverlof, ook wel partnerverlof, is het verlof dat een partner kan opnemen na de bevalling. Deze dagen zijn dus gereserveerd voor de partner en niet voor de kersverse moeder. Ouderschapsverlof is bedoeld voor zowel de moeder als de partner. Beide ouders hebben recht op evenveel ouderschapsverlof.

Wat krijgen we nu en wat gaat er precies veranderen?
Sinds 1 januari 2019 krijgen partners vijf werkdagen volledig betaald geboorteverlof. Vanaf 1 juli komen daar vijf weken aanvullend verlof bij. In die vijf weken krijgt de partner een uitkering via het UWV tegen 70 procent van het dagloon. Deze dagen moeten wel opgenomen worden in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. Vanaf 1 augustus 2022 wordt het ouderschapsverlof verder uitgebreid. Dan krijgen beide ouders negen weken deels betaald verlof. Voor die weken krijgen ouders een uitkering voor 50 procent van het dagloon.

Hoeveel verlofdagen heeft een moeder in totaal?
Een moeder heeft na de bevalling recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Voor de bevalling mag je als moeder zes weken zwangerschapsverlof opnemen. De weken die je niet opneemt, mogen worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Daarnaast heeft een moeder recht op maximaal 26 keer het aantal uur dat ze per week werken tot het kind acht jaar oud is. Deze uren zijn nu nog allemaal onbetaald, tenzij anders aangegeven in je cao. Vanaf 1 augustus 2022 worden dus 9 weken daarvan voor 50 procent doorbetaald.

En hoeveel krijgt haar partner?
Wat het ouderschapsverlof betreft, geldt hetzelfde voor de moeder als voor haar partner. Daarnaast heeft een partner sinds 1 januari 2019 recht op 1 week betaald geboorteverlof, vanaf juli 2020 zijn dat vijf weken extra, tegen 70 procent van het dagloon (sommige bedrijven betalen het verlof helemaal). Met die nieuwe uitbreiding krijgt een partner in totaal 15 weken deels betaald verlof als het kind net geboren is, dat is geboorteverlof plus ouderschapsverlof. 

Wat gebeurt er met het verlof dat je niet opneemt?
Een moeder moet haar verlof direct voor en direct na de bevalling opnemen. De partner moet het geboorteverlof in de eerste zes maanden na de bevalling opnemen, anders vervalt het. Het ouderschapsverlof dat niet is opgenomen voor het kind acht jaar is, komt ook te vervallen. Die uren worden niet uitbetaald.

Hebben zelfstandige ondernemers ook recht op verlof?
Een zelfstandige ondernemer heeft geen recht op partnerverlof. Dat is het risico van ondernemen vindt de overheid. Een zwangere zpp’er heeft wel recht op op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na de zwangerschap. Deze uitkering heeft de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ). Zelfstandige ondernemers hebben geen recht op ouderschapsverlof, zij moeten zelf vrij nemen van hun werk.

Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en onze columnist) geeft je drie tips om je verlof zo relaxed mogelijk in te gaan: