Volledig scherm
© Shutterstock

Vrouwen verdienen bij de gemeente meer dan mannen, volgt het bedrijfsleven?

Vrouwelijke gemeenteambtenaren verdienen voor het eerst (ietsje) meer dan mannelijke collega’s. Hoe komt dat? En volgen andere sectoren? 

Vrouwelijke gemeenteambtenaren verdienden het afgelopen jaar gemiddeld meer dan mannen, blijkt uit de personeelsmonitor van A+O Fonds Gemeenten en onderzoeksbureau Panteia. Vrouwen kregen gemiddeld 3679 euro bruto per maand bijgeschreven op hun rekening, mannen zaten ietsje lager met een maandsalaris van 3653 euro. Het is voor het eerst dat vrouwen meer verdienen.

Steeds hoger opgeleid

Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, is niet erg verrast over de cijfers. ,,Uit eerder onderzoek blijkt dat vrouwen gemiddeld steeds hoger zijn opgeleid dan mannen en dus hogere salarissen krijgen. In de hele populatie zie je vooral dat oudere mannen nog meer verdienen, maar het is aannemelijk dat het salarisverschil tussen mannen en vrouwen steeds kleiner wordt.”

Uit een CBS-onderzoek bleek dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 2008 tot 2014 in de overheidssector al was afgenomen van 16 naar 10 procent. In het bedrijfsleven was het loonverschil in 2014 nog 20 procent. Dat is wel zonder de correctie van kenmerken van werknemers, werkgever en baan - bijvoorbeeld fulltime of parttime -, met correctie komt het op een percentage van 7 procent in het bedrijfsleven, vijf procent bij de overheid. Wel nam de loonkloof toe vanaf het dertigste levensjaar. ,,Als er meer zorgtaken bij de vrouw terecht komen ten tijde van de gezinsvorming, zie je dat mannen een inhaalslag maken”, duidt Volberda.

Quote

Als we hier niets doen, duurt het nog 46 jaar voordat de salaris­kloof tussen mannen en vrouwen gedicht is

Henk Volberda

Meer transparantie

Waarom juist bij gemeenteambtenaren de salarissen van vrouwen hoger zijn dan bij mannen, ligt volgens Volberda voornamelijk bij de transparantie van de salarisschalen en het feit dat er minder onderhandelingsruimte is dan in het bedrijfsleven. ,,Heel zwart-wit gesteld is de theorie dat mannen financiële prikkels belangrijk vinden, vrouwen vinden de intrinsieke motivatie belangrijker. Als een vrouw promotie maakt, zijn ze daar al heel blij mee, terwijl mannen dan vaak ook nog onderhandelen over salaris. Dat leidt er toe dat mannen in het bedrijfsleven vaak met dezelfde functie meer verdienen”, aldus Volberda.

Meer openheid over salarissen zou een belangrijke stap zijn, denkt de hoogleraar. ,,In het Verenigd Koninkrijk zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers verplicht te rapporteren over het salarisverschil. Dat is vorig jaar ingevoerd. In IJsland en Noorwegen zijn ze nog verder. Daar moet een bepaald percentage van de Raad van Bestuur uit vrouwen bestaan. Dan doorbreek je het glazen plafond en schieten meer vrouwen door naar topfuncties die ook beter betaald worden. Als we hier niets doen, duurt het nog 46 jaar voordat de salariskloof tussen mannen en vrouwen gedicht is”, zegt Volberda op basis van cijfers van World Economic Forum. 

Het aantal vrouwelijke gemeenteambtenaren met leidinggevende functies steeg overigens ook licht, bleek uit de Personeelsmonitor. In 2017 steeg het percentage vrouwelijke leidinggevenden binnen gemeenten naar 40 procent ten opzichte van 37 procent een jaar eerder. In 2013 was nog maar 31 procent van de leidinggevenden vrouw. Vooral in de grote gemeenten gaat het vrouwen voor de wind: bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners komt dit percentage op 41 ten opzichte van 33 procent bij gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. 

Lees de beste artikelen op het gebied van werk en carrière via onze wekelijkse nieuwsbrief!