Foto ter illustratie
Volledig scherm
Foto ter illustratie © Getty Images/Wavebreak Media

Vrouwenclub eist schoolboeken zonder stereotypes: ‘Werken loonkloof in de hand’

Schoolboeken met stereotyperingen over vrouwen moeten verplicht worden aangepast. Anders komt het nooit goed met de gendergelijkheid, vindt vrouwenorganisatie Women Inc. Daarom overhandigde de club vanmiddag een plan aan Kamerleden van verschillende politieke partijen, met deze eis en vijf andere punten. ,,Er wordt nu gewoon te weinig gedaan.”

Women Inc, dat zich hard maakt voor een samenleving met gelijke kansen voor vrouwen en mannen, droeg eerder al bij aan de totstandkoming van een langer partnerverlof. Nu richt de organisatie haar pijlen op andere punten die gendergelijkheid moeten bevorderen.

,,We hebben het over de arbeidspositie, goede gezondheidszorg, gelijkheid in het onderwijs en de rol die vrouwen hebben binnen de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven”, vertelt coördinator Suzan Steeman. ,,Pak je deze combinatie van onderwerpen aan, dan komt een terechte balans heel dichtbij.”

Stereotypes

Een van de grootste problemen volgens de organisatie is de loonkloof, die mede te herleiden zou zijn tot stereotypes in schoolboeken. Vrouwen verdienen nog steeds zeventien procent minder dan mannen, blijkt uit de laatste emancipatiemonitor van het CBS. Volgens Women Inc moet het verschil in inkomen aangepakt worden ‘bij de kern’. ,,We roepen de overheid op werkgevers te verplichten transparant te zijn over loonverschillen en zo de loonkloof inzichtelijker te maken”, aldus Steeman.

,,Daarnaast zijn veel vrouwen werkzaam in branches waar de lonen nou eenmaal lager liggen. Denk aan bijvoorbeeld de zorgsector. Het overgrote deel van het zorgpersoneel is vrouw. Dit heeft weer te maken met opleidingskeuzes. Automatisch nemen we dat mee in onze studiekeuze. Volgens ons speelt stereotypering in schoolboeken een rol.” Die stereotypes, bijvoorbeeld van vrouwen als zusters en mannen als advocaten, moeten volgens de organisatie uit het onderwijs worden verbannen.

Quote

Veel vrouwen zijn werkzaam in branches waar de lonen nou eenmaal lager liggen. Denk aan bijvoor­beeld de zorgsector

Suzan Steeman

Vrouwen met topfuncties

Daarnaast moet er een vrouwenquotum komen, aldus de organisatie. ,,Meer vrouwen moeten topfuncties bekleden. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek en de wetenschap", zegt Steeman.

,,Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Er zijn dwingende en stimulerende maatregelen nodig vanuit de overheid. Zodra er regels worden opgesteld, kunnen meer vrouwen belangrijke rollen op zich nemen.” Dit onderwerp is overigens verre van nieuw. Minister Van Engelshoven pleit al langer voor een quotum van 30 procent. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met de komst van een vrouwenquotum. 

Om de punten kracht bij te zetten, gaf Women Inc opdracht tot een onafhankelijk onderzoek door onderzoeksbureau Ipsos onder zo'n duizend Nederlandse stemgerechtigden. Daaruit blijkt volgens Women Inc dat 94 procent van de ondervraagden gendergelijkheid belangrijk vindt. 66 procent vindt het vervolgens van belang dat de politieke partij waarop zij stemmen gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert.

Lees ook: waarom we in Nederland een vrouwenquotum nodig hebben

Quote

Verlof moet gewoon 100 procent worden uitbetaald in plaats van 70, dat geldt voor vrouwen net zo goed als voor mannen

Suzan Steeman

Nooit goed

De organisatie pleit ook voor nieuwe voorzieningen, waardoor vrouwen en mannen werk en zorg kunnen combineren. Steeman: ,,Ondanks dat meer dan de helft van de stellen zorgtaken graag gelijk zou verdelen, doet slechts één op de tien dit. De overheid moet hier (financierings-)verantwoordelijkheid voor nemen, bijvoorbeeld door langer betaald partnerverlof en investering in kinderopvang.”

In het buitenland wordt er al meer gedaan om gelijkheid te bevorderen. ,,In Frankrijk zitten kinderen langer op school en dus kunnen vrouwen daar ook tot later doorwerken. In Engeland is er meer controle als het gaat om de loonkloof en in Scandinavië is het verlof stukken beter geregeld.” Voor dat laatste pleit Women Inc. ook. ,,Het verlof moet gewoon 100 procent worden uitbetaald in plaats van 70, dat geldt voor vrouwen net zo goed als voor mannen.”

Steeman heeft er vertrouwen in dat het mee wordt genomen in de campagnepunten van de partijen. ,,Iedereen ziet dat er iets moet gebeuren. Wij zijn er al vijftien jaar mee bezig, het is dan fijn om te zien dat het volk ook wil dat de overheid actie onderneemt. De politiek kan nu haast niet meer achterblijven.”