Volledig scherm
Eersel - Gescheiden afval inzamelproef in wijk de Molenakkers © FotoMeulenhof

Doek valt voor afvalproef in wijk de Molenakkers in Eersel

EERSEL-De gemeente Eersel trekt de stekker uit een proef met een innovatieve manier van afval inzamelen in de wijken Molenakkers en de Mortel. Vanaf volgend jaar keren de kliko’s daar weer terug. De buurtvereniging wil zich juist hard maken voor een vervolg van de proef.

De bewoners van de Molenakkers en de Mortel kregen donderdag een brief op hun deurmat met de mededeling dat de afvalproef waar zij sinds begin 2017 aan deelnemen wordt beëindigd. De grijze container voor restafval maakt na 31 december 2018 een comeback in de wijken.

Subsidie

Het einde van de proef was al langere tijd voorzien, geeft Eersel aan. Een groot deel van de kosten kon worden gefinancierd met een subsidie van de provincie, maar die stopt per januari 2019.

De proef is sinds de start al tweemaal verlengd en dus was de tijd rijp om de balans op te maken, volgens de gemeente. De resultaten van de pilot worden meegenomen in de besluitvorming rond een nieuw afvalophaalsysteem dat in de toekomst in de gehele gemeente en de Kempen moet worden uitgerold.

Bouwstenen

Het is nog niet duidelijk wanneer daarover een knoop wordt doorgehakt. In 2019 wordt onderzoek gedaan naar verschillende opties voor inzamelsystemen die de ambitie van de Kempengemeenten-nog maar 5 % restafval in 2020-mogelijk moet maken. ,,De proef heeft interessante bouwstenen opgeleverd voor het toekomstige inzamelsysteem in Eersel en de Kempen.”

Bewoners in de Molenakkers en de Mortel namen sinds 2017 deel aan de pilot, waarin zij hun afval strenger moesten scheiden met verschillende bakjes. Het huisvuil werd twee keer per week opgehaald door afvalcoaches van de WVK die hierbij gebruikmaakten van elektrische wagentjes (Eco Cars). Uit een evaluatie begin dit jaar kwam naar voren dat bewoners de proef positief beoordeelden. De hoeveelheid restafval in de wijk was drastisch afgenomen van 57 kilo (in de oude methode) naar 13 kilo.

Quote

De bewoners hebben er zoveel energie in gestoken. Dat wordt nu opzij geschoven

Cees Beemer, voorzitter buurtvereniging de Molenakkers

Duurder

Minpunt was dat de manier van inzamelen fors duurder uitviel: onder andere de verwerking van gft-afval was kostbaarder dan in het oude systeem. Het college laat in het midden of dit eveneens reden is geweest om te stoppen met de proef. Wel hebben de coalitiepartijen in hun akkoord opgenomen dat zij willen inzetten op nascheiding en op zoek gaan naar een systeem met ,,een goede balans tussen service, kosten en duurzaamheid."

De Afvalwerkgroep (onderdeel van buurtvereniging de Molenakkers) in de wijk is niet blij met het einde van de proef. ,,De bewoners hebben er zoveel energie in gestoken. Dat wordt nu opzij geschoven”, aldus Cees Beemer van de Afvalwerkgroep. De buurtvereniging wil samen met de gemeente om tafel om te kijken hoe het ophaalsysteem uit de proef goedkoper kan worden uitgevoerd, zodat de bewoners na januari toch door kunnen gaan met de huidige manier van afval inzamelen.