Volledig scherm
© anp

Jeugdhulp Eersel op de rit

EERSEL - Eersel is 'op de goede weg' als het gaat om de jeugdhulp, concludeert de Rekenkamercommissie. De lange wachttijden zijn wel reden tot zorg.

Met een speciaal jeugdteam (Lokaal Ondersteunings Team) en een team voor specialistische jeugdhulp (Kempen Team Jeugd) van het CJG+ de Kempen heeft Eersel voldoende in huis om jongeren met een hulpvraag de juiste zorg te kunnen bieden, zo concludeert de Rekenkamercommissie Kempengemeenten in een onderzoeksrapport. Daarnaast zijn de lijnen tussen de jeugdteams en scholen en huisartsen kort, zodat het makkelijker wordt preventief in te spelen op problemen bij kinderen.

Rekenkamercommissie

Gedurende een jaar (van juli 2016 tot maart 2017) heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden en Eersel de jeugdzorg hebben georganiseerd, nadat gemeenten begin 2015 de verantwoordelijkheid hiervoor kregen van het Rijk.

Het doel was jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken en dichterbij te organiseren. Of dat ook gelukt is in Eersel, kan op basis van het onderzoek nog niet beoordeeld worden, zegt Edwin Melskens, plaatsvervangend voorzitter van de Rekenkamercommissie. ,,De gemeente heeft de juiste keuzes gemaakt bij de inrichting van de zorg. Maar de effecten worden pas duidelijk over enkele jaren, als we meer concrete cijfers hebben."

Bezorgdheid

Tussen alle positieve geluiden klinkt ook enige bezorgdheid door in het rapport. Zo moeten Eerselse jongeren volgens de commissie nu 'onacceptabel' lang wachten voordat zij hulp krijgen. Met een gemiddelde wachttijd van 24 dagen springt Eersel er op negatieve wijze uit ten opzichte van andere gemeenten. Juist op de momenten dat zij het meest nodig zijn - op piekmomenten in de zorgvraag -, blijkt de gemeente te kampen met een tekort aan ervaren hulpverleners. ,,Door flexibel personeel in te zetten willen we de pieken beter opvangen", beloofde wethouder Ria van der Hamsvoord in de commissievergadering. Ook verandert de manier van aanmelden. Van der Hamsvoord: ,,Als een cliënt zich bij het jeugdteam meldt, dan wordt nu eerst de urgentie van zijn hulpvraag beoordeeld. Wie direct hulp nodig heeft, krijgt direct hulp."

Een ander punt van zorg is het grote beroep dat wordt gedaan op specialistische jeugdzorg. De commissie waarschuwt dat de kosten hierdoor de komende jaren flink kunnen oplopen. Van der Hamsvoord erkent dat hier nog ruimte voor verbetering is. Maar: ,,Hoe goed we ook preventief te werk gaan, we blijven afhankelijk van wat zich aandient qua zorgvragen."

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Kempen