Volledig scherm
© Thinkstock

Veel vragen bij Eerselse sportclubs over subsidie

EERSEL-Plannen van de gemeente voor een nieuwe verdeling van subsidie leiden bij veel Eerselse verenigingen tot de nodige hoofdbrekens en verontwaardiging. Veel vragen Met name een voorstel voor het verdelen van sportsubsidies roept veel vragen op. Nu betalen de verenigingen nog een symbolisch bedrag aan huur voor hun accommodaties (sportparken of velden). Daarnaast krijgen zij een vergoeding voor onderhoud.

Een van de scenario's is dat verenigingen vanaf 2017 een kostprijsdekkende huur gaan betalen. In deze prijs is het geheel aan kosten opgenomen dat de gemeente uitgeeft aan een vereniging.

Subsidie per actief lid

De verenigingen kunnen deze kosten compenseren met een gemeentelijke subsidie per lid, die wordt bepaald door de gemeentelijke kosten te delen door het aantal actieve leden. Het roept bij veel sportclubs de vraag op wat een actief lid is: zijn dat alleen de leden die wedstrijden spelen of ook de coaches langs de lijn?

Bezorgde reacties

Verenigingen die te weinig leden leden hebben en te veel kosten (meer dan 150 euro per actief lid), moeten zelf manieren gaan zoeken om hun inkomsten te verhogen of hun kosten te verlagen. Het leidt tot bezorgde reacties van verenigingen die zich afvragen of ook reeds geplande renovaties straks meetellen in de gemeentelijke kosten.

Maatschappelijke waarde

Daarnaast vinden de sportverenigingen dat de subsidieverdeling voorbij gaat aan de maatschappelijke waarde van hun club. Vanavond discussieert de gemeenteraad over het nieuwe accommodatiebeleid, waarin het voorstel voor de subsidieverdeling is opgenomen.

Kempen