Volledig scherm
© Thinkstock

Alleen bouwen in de 'weilanden' helpt tegen verhitte woningmarkt in Zuidoost-Brabant

POLLEINDHOVEN - De grootste makelaar in deze regio, Pieter van Santvoort, maakt het provinciale en regionale woningbouwbeleid met de grond gelijk. Thematische wijken doen er helemaal niet toe, er moet gewoon snel veel meer gebouwd worden, niet alleen op vrijkomende locaties binnen de bebouwde kom, maar  ook in de 'weilanden' van het stedelijk gebied rond Eindhoven, schrijft hij in zijn kwartaalrapport over de regionale woningbouwmarkt. 

De regio moet tot 2030 tussen de 25.000 en 32.000 woningen bouwen om aan de vraag te voldoen, 15.000 tot 18.000 daarvan alleen al in Eindhoven. Het aanbod is nu dramatisch laag, de vraag enorm, de prijzen stijgen. ,,En het kan alleen maar erger worden als we niet snel meer meters gaan maken", zegt makelaar Pieter van Santvoort. Volgens hem is alleen bouwen op vrijkomende locaties ín de steden en dorpen, zoals bijvoorbeeld de provincie wil, niet voldoende. Bouwen van uitbreidingswijken in de 'weilanden' van het stedelijk gebied is noodzakelijk. Plannen zoals de Drie Dorpen in Veldhoven, Nuenen-West en Aarle in Best zijn daarom 'keihard nodig' en mogen niet (gedeeltelijk) in de ijskast verdwijnen. 

Poll

Weilanden moeten plaatsmaken voor huizen om verhitte woningmarkt te helpen

  • Eens (25%)
  • Oneens (75%)
3836 stemmen

Kwartaalrapport

Dat zegt Van Santvoort in een toelichting op zijn kwartaalrapport over de regionale woningbouwmarkt. Hij constateert dat de woningbouwmarkt vooral in Eindhoven zeer krap is. De vraag in de populaire stad blijft groot terwijl het aantal aangeboden woningen laag is. Het aantal verkopen in het stedelijk gebied steeg zelfs in de normaal zo luwe zomerperiode met 9,4 procent dit kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Landelijk is dat cijfer ook maar 0,2 procent, aldus Van Santvoort van het regionaal opererend bureau met kantoren in Eindhoven, Helmond, Deurne, Eersel en Nuenen

Gevolg: geen keuze voor woningzoekenden, stijgende prijzen, huizen die zeer kort te koop staan en verplaatsing van de vraag naar de randgemeenten. Kopers die eigenlijk wel in Eindhoven willen wonen, werden al gedwongen uit te wijken naar de randgemeenten Son en Breugel, Aalst-Waalre, Nuenen, Best en Veldhoven. Nu constateert Van Santvoort dat kopers al doorschuiven naar hun derde keuze. Waardoor nu ook bijvoorbeeld Brandevoort in Helmond, Eersel, Oirschot en Valkenswaard de vraag zien stijgen. Het antwoord kan volgens Van Santvoort alleen zijn dat er meer gebouwd moet worden, en snel. 

Plannen

Van Santvoort maakt echter gehakt van de plannen van de provincie om de komende jaren vooral in te zetten op plannen om vrijkomende locaties in de binnensteden of -dorpen te bebouwen. Dat noemt hij 'zorgwekkend'. ,,Want de gewenste aantallen gaan we zo zeker niet meer halen." Het gaat om relatief kleine plannen waarvan het erg lang duurt voordat de schop de grond in kan. ,,Terwijl de provincie juist de rem zet op een deel van uitbreidingswijken waarvoor de plannen klaar liggen. Terwijl we die woningen eigenlijk juist keihard nodig hebben." Goed voorbeeld is volgens Van Santvoort Brandevoort waar de gemeente Helmond de bouwrechten voor 850 woningen heeft teruggekocht van corporatie WoCom om ze versneld uit te geven aan projectontwikkelaars. ,,De gemeente ziet een kans om versneld te bouwen. Heel goed, want daar is vraag naar." 

Ook het stedelijk gebied krijgt onder uit de zak van de makelaar. In het gezamenlijk woningbouwbeleid zeggen de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven dat ze hun bouwplannen moet profileren met thema's als slimme wijk of 'kleinschalige voedselproductie'. Dit soort aan de tekentafel of in brainstormessies geboren ideeën zijn geen oplossing voor het probleem, volgens Van Santvoort. ,,Dit is kunstmatig gefröbel. In de praktijk gaat dat natuurlijk niet werken. Consumenten kiezen zelf waar ze willen wonen. De kans dat ze voor een nieuwbouwlocatie in Best kiezen vanwege een hoge moestuin-uitstraling in de wijk is niet zo heel groot",  sneert de makelaar. " 

En dus pleit Van Santvoort voor een gedegen marktonderzoek, door de regio in samenwerking met marktpartijen die al investeren in woningbouw. Zo moet helder worden welke woningen op welke plek gezocht worden. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven