Een van de bouwprojecten van de vier Eindhovense corporaties: Havenhof tussen Vestdijk en Havenstraat, van Woonbedrijf. Hier komen studentenwoningen en stadswoningen.
Volledig scherm
Een van de bouwprojecten van de vier Eindhovense corporaties: Havenhof tussen Vestdijk en Havenstraat, van Woonbedrijf. Hier komen studentenwoningen en stadswoningen. © Michel Theeuwen

Ambities Woonvisie Eindhoven zijn onhaalbaar

EINDHOVEN - De ambitieuze doelen van de gemeente  Eindhoven om meer betaalbare en duurzame sociale huurwoningen beschikbaar te hebben in 2026 zijn niet haalbaar. Er is bij de woningcorporaties niet genoeg geld beschikbaar om alle doelstellingen te halen. Dus moet er gekozen en samengewerkt worden. 

Dat is de conclusie van een discussieavond van de gemeenteraad met de corporaties. Daar presenteerden de vier sociale verhuurders in de stad een onderzoek van Ortec Finance, een bureau dat gemeenten en corporaties bijstaat bij het maken van financiële plannen. 

Doelen
De doelen in Eindhoven zijn volgens Johan Conijn van Ortec 'zeer ambitieus'. Volgens de Woonvisie van de gemeente moeten in 2026 50.000 sociale huurwoningen beschikbaar zijn, 10.000 meer dan nu. Daarvan moet 95 procent een huur hebben onder de huurtoeslaggrens van 628 euro. En bovendien moeten alle woningen in 2026 een energielabel A hebben. En dat is allemaal te veel van het goede, toonde Ortec aan. 

Op basis van de huidige plannen van de vier corporaties moeten er nog 2800 woningen meer gebouwd worden. Nu stijgt nog 11 procent van de huren uit boven de 628 euro, terwijl dat 5 procent mag zijn. Grootste probleem is echter de duurzaamheidsdoelstelling. Daar halen de sociale verhuurders de doelstellingen helemaal niet. In 2020 is slechts 33,5 procent gemiddeld op label B, terwijl dat dan al 80 procent moet zijn. In 2026 scoren ze slechts 37,1 procent op label A, terwijl dat 100 procent zou moeten zijn. 

Uitgaande van de nu beschikbare middelen zijn de doelen ook niet haalbaar, zegt Conijn. ,,Er zullen keuzes gemaakt moet worden, want alles doen past niet in het huishoudboekje van de corporaties", aldus de onderzoeker. 

Verduurzaming
Dat kwam wel even binnen in de vergadering. Rik Thijs (GroenLinks) zei geschrokken te zijn van de cijfers. Hij constateerde dat de corporaties wel bezig zijn met verduurzaming, maar ieder op hun eigen manier. Thijs stelde meteen voor om een soort 'Green Deal' te sluiten ,,waarbij corporaties, gemeente en kennisinstellingen zoals de TU/e, de handen ineen slaan en samen een plan maken om de ambities op te pakken". Daar kreeg hij de handen voor op elkaar. Alle corporaties zeiden daaraan mee te willen werken. Thijs gaat er ook een motie over indienen in de gemeenteraad. 

Ingrid de Boer van Woonbedrijf merkte nog wel op dat het niet mogelijk is om alle doelstellingen te halen. ,,We moeten keuzes maken. Welke keuze zou de politiek maken: duurzaamheid, betaalbaarheid of beschikbaarheid?" Maar veel partijen willen of kunnen geen keuze maken. Alleen CDA koos duidelijk voor beschikbaarheid: een dak boven het hoofd gaat vóór energiebesparing. Anderen willen proberen alle drie de doelen toch te halen. Thijs stelde dat zaken te koppelen zijn: goed isoleren levert ook minder woonlasten op.  

Termijnen
Tom Meijling (VVD) wil bijvoorbeeld dat ook bekeken wordt of de termijnen wat opgerekt kunnen worden. Zodat er meer tijd is om de doelen te realiseren. Extra geld kan volgens de liberalen bovendien opgehaald worden door de scheefwoners, mensen met een te hoog inkomen voor de sociale woningbouw, extra huurverhoging in rekening te brengen. De corporaties zien daar niets in, vooral ook omdat ze pleiten voor een mix van verschillende inkomsten in wijken. Maar Meijling wees op recent onderzoek waaruit zou blijken dat dat niet helpt. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven