Volledig scherm
ter illustratie © copyright Marc Bolsius

Bezuiniging rijk bedreigt succesvolle spilcentra Eindhoven

EINDHOVEN - Bezuinigingen van de rijksoverheid bedreigen het zo succesvolle systeem van spilcentra in onderwijs en kinderopvang in Eindhoven. Gemeente, scholen en kinderopvang vrezen dat ze minder geld krijgen. Dat zou ten koste gaan van programma's voor kinderen, opleidingen van leerkrachten en extra personeel op de groepen. Niet alle kinderen zouden daardoor meer in aanmerking komen voor extra aandacht. 

Dat hebben de partijen woensdag bekendgemaakt. Onderwerp is 10 jaar spilcentra. SPIL staat voor spelen, integreren en leren. Kinderdagopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs zijn de afgelopen jaren meer gaan samenwerken en vaak zelfs onder een dak gebracht in Eindhoven. Van de 53 basisscholen zijn er 51 ondergebracht in een spilcentrum. In 35 gevallen ook in een (nieuw of vernieuwd) gebouw. Hier en daar wordt nog wel gebouwd. 74 procent van alle peuters gaat naar de zogenaamde voorschoolse opvang. Van de kinderen met een risico op taalachterstand zelfs 93 procent. 

Succes
Het succes van spilcentra wordt verklaard volgens wethouder Jannie Visscher doordat de gemeente alle peuters voorschoolse educatie biedt, en niet alleen kinderen met een risico op taalachterstand. Ook investeert Eindhoven, mede met behulp van de middelen van het rijk voor het tegengaan van onderwijsachterstanden, in de aanpak en samenwerking op de basisschool. De overgang van peuterspeelzaal of kinderopvang naar school is daardoor goed geregeld. Ook ouders vinden dat positief: aanbod en tijden van opvang en school zijn goed afgestemd en het spilcentrum is een veilige omgeving. Een voorbeeld is spilcentrum Mirabel waar de Saltoschool Louis Buelens en Partou kinderopvang samenwerken.

Quote

Minder geld betekent minder leermidde­len, minder opleiding voor leerkrach­ten en minder extra mensen

Arabella Ganzeman, directeur van de Louis Buelensschool

Wethouder Jannie Visscher: "Organisaties werken binnen SPIL intensief samen om kinderen een goede en gelijkwaardige start en een goede basis voor hun ontwikkeling te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak problemen op termijn voorkomt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er mogelijk op wordt bezuinigd. Dan breken ze alles af wat we in 10 jaar opgebouwd hebben." 

"Minder geld betekent minder leermiddelen, minder opleiding voor leerkrachten en minder extra mensen", aldus directeur Arabella Ganzeman van de Louis Buelensschool.  

Bedreiging
Die bedreiging komt uit Den Haag. Het rijk wil de gelden voor het tegengaan van onderwijsachterstanden anders gaan verdelen. Volgens de Eindhovense partijen heeft dat vooral gevolgen voor grotere steden die 'fors' minder zouden krijgen. Kleinere gemeenten gaan er juist op vooruit. 

Het zou daardoor minder gemakkelijk worden om alle kinderen te bereiken. Ook gaat het ten koste van concrete activiteiten op dat gebied. Hoeveel geld Eindhoven minder zou krijgen is nog niet bekend. Naar schatting gaat het om 40 procent korting op de bijdrage van 7,5 miljoen. De gemeente legt nu zelf 1,8 miljoen bij. Dat wordt in mei bepaald. De Eindhovense betrokkenen roepen het kabinet op om juist meer te besteden aan  het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij alle kinderen. 

De gemeente, scholen en kinderopvang willen de samenwerking juist versterken. De komende jaren zouden bijvoorbeeld kinderen met zorg extra aandacht moeten krijgen. Ook moet de positie van het spilcentrum als buurtontmoetingsplek verder vorm krijgen. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven