Volledig scherm
© Menno Boon

Claim van Brainport (4): Tweede Kamer staat pal achter Brainport

EINDHOVEN - In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op het besluit van het kabinet om Brainport Eindhoven niet dezelfde status te geven als de Rotterdamse haven en Schiphol. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs de fracties in de Tweede Kamer.

De komende weken zal de Kamer de ministers Kamp (VVD) van Economische Zaken en Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur bij de begrotingsdebatten ter verantwoording roepen, zo kondigen PvdA, CDA en GroenLinks aan. "De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft de voorzet gegeven. Het kabinet had deze zo voor het inkoppen. Het verbaast ons ten zeerste dat dit niet is gebeurd", zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos.

Ook de regio Brainport zelf roert zich intussen. Het college van B en W van Eindhoven heeft samen met Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en de stichting Brainport een brandbrief geschreven aan de Kamer. Daarin dringt Eindhoven er bij de fracties op aan de ministers ter verantwoording te roepen. "Er moet een plan van aanpak komen voor Brainport Eindhoven, vergezeld van een zak geld. Alleen dan kunnen we doen wat nodig is in deze regio", vindt de kersverse Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD). "Lippendienst alleen is niet genoeg, het wordt tijd dat er boter bij de vis komt. Met alleen complimenten en waardering schieten we niets meer op."

Volgende week bespreekt de Kamer de begroting voor het ministerie van Economische Zaken, een week later is het de beurt aan de begroting van het ministerie van Infrastructuur. De Kamerfracties zitten nu al op het vinkentouw.

Agnes Mulder, CDA:

"Groeiende regio's moeten de mogelijkheid krijgen verder te groeien. Eindhoven is een groeiende regio die we de kans moeten geven te excelleren. Het kabinet heeft die kans die de Raad voor de leefomgeving geboden heeft laten liggen. Dat betreurt het CDA ten zeerste, en dat zullen we het kabinet ook duidelijk maken."

"Wim van der Leegte heeft echt een punt als hij zegt dat er te weinig Brabanders in de Haagse politiek zitten. Dat zie je ook terug in het beleid. Dit is echt een Randstadkabinet, met zeker op economisch gebied te weinig aandacht voor de regio. Ten onrechte, wat mijn partij betreft."

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks:

"Schiphol en de Rotterdamse haven zijn de economieën van het verleden, Brainport heeft de toekomst. Als GroenLinks pleiten we al langer voor een Green Valley in het zuiden van het land waar gewerkt wordt aan de economie van de toekomst. Met Brainport, VDL in Limburg en Tesla in Tilburg hebben we de sleutel naar die toekomst in handen."

Het is dan ook zeer teleurstellend dat het kabinet deze kans heeft laten liggen om Brainport dezelfde status te geven als Schiphol en de haven van Rotterdam. Wij zullen bij de begrotingsbehandeling daarom met een motie komen waarmee we dat willen bewerkstelligen."

Hayke Veldman, VVD:

"Brainport is een groeibriljant. Deze regio krijgt voor elkaar wat we als VVD overal graag zouden zien, namelijk de mensen aan het werk helpen. Dat verdient vanzelfsprekend onze volledige steun."

"Die steun is ook onderweg, als VVD hebben we mede aan de basis gestaan van het plan voor een andere verdeling van de gelden uit het Gemeentefonds waar Eindhoven straks volop kan profiteren. En vergeet niet dat het kabinet de stad op Prinsjesdag al tien miljoen euro extra subsidie heeft gegeven"

Jan Vos, PvdA:

"Natuurlijk hebben we alle begrip voor de teleurstelling in Eindhoven. Ook de PvdA had er op gerekend dat het kabinet de status van Brainport zou aanpassen naar aanleiding van het rapport van de Raad voor de leefomgeving. Daar zullen we de minister dan ook nadrukkelijk mee confronteren, ook"

"De Raad voor de leefomgeving legt de vinger op de zere plek: we zijn bezig met een omslag in de economie, van de oude naar de nieuwe maakindustrie. Brainport is daarin een lichtend voorbeeld. Daar zijn we in Den Haag allemaal trots op. En dat bij die trots ook status hoort, daar zijn we het allemaal wel over eens. Nu het kabinet nog."

Selçuk Öztürk, Denk:

'Een gemiste kans.' Zo noemt Selçuk Öztürk van de politieke beweging Denk het uitblijven van financiële steun voor Zuidoost-Brabant. "Brainport is niet alleen van belang voor Nederland, en Europa, maar voor de hele wereld." "Het is niet voor niets een van de Slimste Regio's ter wereld."

Öztürk roemt niet alleen de kennisindustrie, maar ook de ruimte die starters in Brainport krijgen. "Er is een goed klimaat voor beginnende ondernemers." Investeringen noemt het kamerlid van groot belang. "En dan juist voor kleine en startende bedrijven." Bovendien moet er geld komen voor vestiging van productiebedrijven. "Want de ervaring leert dat als ontwikkeling en productie op steenworp afstand van elkaar liggen, innovatie veel sneller gaat", zegt Öztürk.

Michiel van Nispen, SP:

"Je hoeft geen Brabander te zijn om het belang van de industrie en de kennisinstellingen in Zuidoost-Brabant te zien", zegt Michiel van Nispen van de SP. "Wij zijn ook teleurgesteld dat het kabinet niet over de brug komt", zegt hij. "Brainport verdient een officiële status als zogeheten mainport." Het motto van de oppositiepartij is dat 'Nederland meer is dan de Randstad'. "Er gebeurt zoveel in de regio", zegt Van Nispen. Hij roept het kabinet op nog eens naar de afweging te kijken. "En als er geen extra budget is, dan moet er wellicht een eerlijke herverdeling van het budget komen." De SP vindt het wel belangrijk dat het geld niet alleen naar bedrijven en kennisinstituten gaat. "Het moet iedereen ten goede komen."

Het ED publiceert deze week een reeks verhalen om de claim van Brainport te onderbouwen met harde cijfers en argumenten van regionale captains of industry. Lees er alles over op onze speciale pagina: ed.nl/claimvanbrainport.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven