Verhullend taalgebruik is schering en inslag in het Eindhovense gemeentehuis. STADHUIS EINDHOVEN
Volledig scherm
Verhullend taalgebruik is schering en inslag in het Eindhovense gemeentehuis. STADHUIS EINDHOVEN

Dreigend tekort Eindhoven: 40 miljoen

EINDHOVEN - Eindhoven zit flink in de financiële problemen. Na het onverwachte tekort van 39 miljoen euro over 2016 dreigt nu een gat op de lopende begroting van bijna 40 miljoen. Daarom zijn er dringend maatregelen nodig, zo stelt het college van B en W.  

Eindhoven stevent af op een begrotingstekort van bijna 40 miljoen euro als er niet wordt ingegrepen. Dat gapende gat op de begroting is vrijwel volledig te wijten aan de te hoge uitgaven voor zorg en bijstand, zoals vorig jaar ook het geval bleek. Over 2016 was sprake van een tekort van 39 miljoen euro op deze begrotingspost, zo werd onlangs pas duidelijk.   

Brief
Dat dreigend tekort voor dit jaar wordt gemeld in een brief die het college van B en W dinsdagavond laat aan de gemeenteraad gestuurd heeft. Om het tekort te dichten stelt het college voor 11 miljoen euro te bezuinigen op zorg en bijstand. Het college wil in de uitvoering van dat werk een aantal maatregelen treffen die een rem zetten op de uitgaven.

Daarnaast is er sprake van enkele meevallers, waardoor de gemeentelijke inkomsten hoger uitvallen dan verwacht. Bij elkaar levert dat bijna 10 miljoen euro op. Dat is echter niet genoeg. Daarom zal de gemeente - opnieuw - de financiële reserves aan moeten spreken, het zogenoemde weerstandsvermogen. Die reserves duiken daardoor wel onder de gestelde normen, en daar zal het provinciebestuur dan wel toestemming voor moeten verlenen.  

Gat
Maar ook dan nog is het dreigende tekort nog niet weggewerkt: er blijft dan nog een gat van maar liefst 14 miljoen euro over. Hoe dat bedrag bij elkaar gesprokkeld kan worden op de begroting van in totaal 900 miljoen euro, dat willen B en W dit najaar samen met de gemeenteraad gaan bepalen. 

Een verhoging van de woonlasten, de onroerende-zaakbelasting bijvoorbeeld, sluit het college PvdA,- SP-, D66- en GroenLinks-huize niet bij voorbaat uit. Een voorstel vorig jaar van het college om de woonlasten voor 2017 al te verhogen kreeg toen geen steun in de raad.  

In de brief aan de raad steekt het college deels de hand in eigen boezem voor het ontstane tekort.  ,,Er was een meer daadkrachtige en stabiele ambtelijke en bestuurlijke leiding nodig", schrijft het college als het gaat om de veranderingen die de afgelopen jaren doorgevoerd zijn in wat het sociaal domein genoemd wordt, onder meer door het oprichten van de stichting Wij Eindhoven. Uitvoering van zorg en bijstand is grotendeels bij die stichting ondergebracht.

Te laat gesignaleerd
Omdat die daadkrachtige en stabiele leiding er kennelijk niet was, is in een aantal gevallen niet voorzien en vervolgens veel te laat gesignaleerd dat sprake was van forse overschrijdingen van verschillende begrotingsposten. Het gaat daarbij onder meer om jeugdhulpverlening, begeleid wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning. 

Daarnaast wijzen B & W erop dat ook veel andere Nederlandse gemeenten kampen met tekorten op het gebied van zorg en bijstand. Op een VNG-congres vorige week hebben de gemeenten gezamenlijk het kabinet-Rutte opgeroepen die gemeente financieel te helpen met het oplossen van die problemen.    

In samenwerking met indebuurt Eindhoven