Volledig scherm
ANP

Een derde van patiënten Woenselse Poort aan drugs

EINDHOVEN - Een derde van de tbs'ers die wordt verpleegd in gesloten kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven gebruikt softdrugs. Agressie en intimidatie komt vaak voor en er zijn ongeoorloofde liefdesrelaties tussen cliënten en personeel.

Dat stelt de Inspectie Veiligheid in Justitie in het definitief rapport over eerder gemelde misstanden in de zwaarst bewaakte kliniek van de Eindhovense ggz-instelling GGzE. Daarmee onderschrijft de inspectie alle verhalen over de Woenselse Poort die in september vorig jaar naar buiten kwamen van cliënten en (oud-)werknemers.

GGzE-Bestuursvoorzitter Joep Verbugt verwijst in een reactie naar het verbeterplan dat hij eerder bij het ministerie heeft ingediend en werd geaccepteerd. Ook volgens Verbugt komen de conclusies van de Inspectie overeen met wat eerder over de Woenselse Poort naar buiten is gekomen. Verder wil hij niet ingaan op het eindverslag van de inspectie.

De Inspectie V en J begon in november vorig jaar een onderzoek naar de Woenselse Poort op last van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Justitie en Veiligheid). Dat volgde op een dubbele zelfdoding van cliënten met een binnengesmokkeld vuurwapen en twee andere zelfdodingen. Ook kwamen verhalen naar buiten over misstanden, zoals ongeoorloofde liefdesrelaties tussen personeel en cliënten, het binnensmokkelen van drugs, gebrek aan mankracht en inzet van onervaren werknemers.

Het rapport van de Inspectie bevestigt al deze verhalen: 'In haar onderzoek komt de Inspectie tot de conclusie dat een derde van de cliënten in De Woenselse Poort softdrugs gebruikt, agressie en intimidatie relatief vaak voorkomt en er liefdesrelaties zijn tussen cliënten. De Inspectie oordeelt dat De Woenselse Poort onvoldoende toezicht heeft op haar cliënten als gevolg van tekortkomingen op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, de managementstructuur en de cultuur'.

De Inspectie komt met een reeks aanbevelingen. Zo moet er 'deskundig en ervaren personeel' aanwezig zijn. Er moet een beleid komen om drugs buiten de muren van de inrichting te houden. Personeel moet aansturing en ondersteuning krijgen. Tenslotte moet er een 'open en transparante communicatiecultuur' ontstaan.

In de gesloten kliniek worden mensen behandeld die door de rechter onder toezicht zijn gesteld.Het gaat hier vaak om mensen die zware misdrijven hebben gepleegd en die lijden aan ernstige stoornissen.

De GGzE heeft al een aantal onderdelen van het verbeterplan ingevoerd. Zo zijn negen eerder wegbezuinigde teamleiders teruggekeerd. Er is een 'verandermanager' aangesteld, de ervaren ggz-bestuurder John Nijhuis. Hij leidde erder in zijn loopbaan twee tbs-klinieken. Ook is de beveiliging en de toegangscontrole aangescherpt. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft deze maatregelen eerder goedgekeurd.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven