Volledig scherm
Een zakenvliegtuig tankt kerosine op Eindhoven Airport. © Bert Jansen

Eindhoven Airport op weg naar ‘schoner en stiller’ vliegen

EINDHOVEN - Het vliegen op Eindhoven Airport moet het komende decennium schoner en stiller worden. Om dat te kunnen bereiken hebben overheden en de luchthaven een aantal afspraken gemaakt.

Om schadelijke uitstoot terug te brengen en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren, moeten de vliegtuigen schonere brandstoffen gaan tanken. De stuurgroep die zich bezighoudt met de toekomst van Eindhoven Airport -waarin twee ministeries, de provincie, gemeenten en de luchthaven zelf zijn vertegenwoordigd- heeft afgesproken dat vanaf 2023 minimaal vijf procent aan duurzame brandstoffen -’biokerosine’- moet worden bijgetankt. In 2030 moet dat percentage veertien tot twintig procent zijn.

Het is een van de stappen die de stuurgroep heeft vastgelegd in de ontwikkeling naar een schonere en stillere luchthaven, blijkt uit een voortgangsrapportage van het Brabants college van GS aan Provinciale Staten.

Geluidsbelasting

Het aantal vluchten voor dit en volgend jaar is beperkt tot maximaal 41.500, zo heeft het kabinet vorig jaar besloten. Daarna kan tot 2030 een bescheiden groei verdiend worden, mits de geluidsbelasting voor de omgeving in die periode met 30 procent afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

Voortaan wordt bij de ontwikkeling van de luchthaven niet meer gestuurd op het maximum aantal vliegbewegingen, maar staat de berekende geluidsbelasting centraal. Hoe die sturing precies handen en voeten wordt gegeven, is nog niet duidelijk. De komende tijd wordt een ‘sturingsmodel’ ontwikkeld, dat volgens planning in 2022 in werking treedt.

Een andere maatregel om schoner en stiller vliegen te stimuleren is de invoering van gedifferentieerde landingstarieven. Daarbij worden luchtvaartmaatschappijen financieel beloond als zij gaan vliegen met stiller en schoner materieel. Het nieuwe tarievenstelsel wordt per 1 april 2021 van kracht.

Klimaatfonds

Ook moet er een klimaatfonds komen, waaruit maatregelen kunnen worden bekostigd om de CO2-uitstoot van de luchtvaart te compenseren of terug te dringen. Dat fonds kan gevuld worden, bijvoorbeeld met de opbrengst van een lokale vliegtaks en/of bijdragen van de overheden. Met geld uit het fonds kunnen bijvoorbeeld lokale (milieu)projecten gesteund worden of het gebruik van biokerosine.

Ondertussen is een kwartiermaker aan de slag gegaan met de vorming van een nieuwe, ‘permanente overlegstructuur’. Deze moet ervoor zorgen dat omwonenden doorlopend betrokken worden bij de besluitvorming over het gebruik en de ontwikkeling van de Eindhovense luchthaven. De overlegstructuur moet in het voorjaar operationeel zijn. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven