Volledig scherm

Eindhoven Airport 'proefcasus' voor luchtvaart Nederland

EINDHOVEN - Eindhoven Airport wordt een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland. In een half jaar tijd moeten alle partijen samen concrete en innovatieve en duurzame maatregelen bedenken voor de toekomst van de luchthaven. 

Een onafhankelijke 'verkenner' die het proces - proefcasus geheten - van een half jaar gaat begeleiden, wordt binnenkort aangesteld. Dat hebben alle betrokken overheden deze week afgesproken. 

De proefcasus moet in beeld brengen 'hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit', staat in een persbericht te lezen. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus. De aanpak moet een voorbeeld zijn voor de landelijke discussie over de groei van de luchtvaart. Eind volgend jaar moet daarover de Luchtvaartnota verschijnen. 

De komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld. De casus moet eind maart 2019 afgerond worden. Volgens een brief van wethouder Monique List aan de gemeenteraad van Eindhoven betekent dit niet dat de formele procedure voor een nieuwe vergunning voor het vliegveld opzij wordt geschoven. De vergunning is nodig omdat de huidige afloopt eind 2019. De proefcasus dient ter voorbereiding van die procedure. 

Impact

Verder zijn er het afgelopen jaar vier scenario's opgesteld voor hoe het verder moet met de luchthaven. Daarbij is gekeken naar de impact van al dan niet meer vluchten op leefbaarheid, milieu, bereikbaarheid en economie. De uitkomst komt binnenkort naar buiten. Volgens List is de mate waarin het vliegverkeer kan groeien, één van de variabelen. Maar ook leefbaarheid en gezondheid spelen een rol. De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet sowieso 'ten dienste staan van de economische ontwikkeling van de regio', schrijft List. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven