De Steentjeskerk aan de Sint-Antoniusstraat in Eindhoven, met rechts de pastorie.
Volledig scherm
De Steentjeskerk aan de Sint-Antoniusstraat in Eindhoven, met rechts de pastorie. © Michel Theeuwen

Eindhoven en beheerder ruziën over beheer Steentjeskerk

EINDHOVEN - Eindhoven wil het beheer van de Steentjeskerk naar zich toe trekken. Maar Kolen Holding BV weigert het contract in te leveren.  

De gemeente is niet tevreden over de manier waarop Kolen Holding BV het gemeentelijk monument aan de Sint-Antoniusstraat in Eindhoven exploiteert, zo blijkt uit een concept-brief aan de gemeenteraad die vroegtijdig is gepubliceerd op de website raadsinformatie.eindhoven.nl.  Toen deze krant vragen ging stellen over het schrijven, bleek dat het om een voorsteltekst ging die nog niet definitief is. Daarin stonden twee scenario's beschreven: Kolen levert de beheersovereenkomst uit 2013 vrijwillig in of Kolen werkt daar niet aan mee. Volgens woordvoerder Robert van Boxtel is het bedrijf niet van plan om het contract in te leveren. Dat leidt dan waarschijnlijk tot een rechtszaak als Eindhoven er toch vanaf probeert te komen. 

In 2013 sloten Eindhoven en Kolen een koopovereenkomst. De handelaar in exclusieve tegels wordt pas echt eigenaar van de Steentjeskerk als er een overeenstemming is over het (verbouwings)plan voor de toekomst. In de tussentijd kon Kolen het beheer op zich nemen, om er allerlei activiteiten te organiseren. 

Lekkend dak

De gemeente vindt echter dat er te weinig maatschappelijke evenementen worden gehouden. Activiteiten die er wel terechtkunnen, zoals GLOW in november en het Sinterklaashuis, betalen te hoge gebruikskosten, oordeelt het college van B en W in het harde scenario van de gepubliceerde brief. Daarnaast zijn partijen het er niet over eens wie verantwoordelijk is voor het dak dat lekt. 

Quote

Dit betekent opnieuw uitstel van de noodzake­lij­ke restaura­tie van de kerk. We gaan kijken of we de gemeente als eigenaar juridisch kunnen verplich­ten om het dak te repareren.

Peter van den Baar, Voorzitter Henri van Abbestichting

Daarom wil de gemeente het beheer onderbrengen bij VPS, de leegstandsbeheerder die ook de verhuur van ander vastgoed van de gemeente regelt.  GLOW en het Sinterklaashuis kunnen dan gewoon doorgaan in de Steentjeskerk. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe tijdelijke invulling. Kolen is het daar niet mee eens maar wil hier nu niet verder op ingaan.  

Ondertussen kunnen de partijen het ook niet eens worden over het toekomstplan voor de Steentjeskerk. Vorig jaar stuitte een plan voor een luxe short stay-hotel voor bijvoorbeeld PSV-gasten op weerstand bij de gemeente. Ook een laatste plan met woningbouw leidde nog niet tot overeenstemming. Maar de koop is niet zomaar ongedaan te maken. Dus blijven de gemeente en het bedrijf in overleg over de definitieve invulling, zeggen beide partijen. 

Voorzitter Peter van den Baar van de Henri van Abbestichting betreurt het dat er geen overeenstemming is tussen gemeente en Kolen. ,,Dit betekent opnieuw uitstel van de noodzakelijke restauratie van de kerk. We gaan kijken of we de gemeente als eigenaar juridisch kunnen verplichten om het dak te repareren.” 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven