Volledig scherm
© ED

Eindhoven: Investeren of bezuinigen?

EINDHOVEN - Veertig miljoen euro moet de gemeenteraad van Eindhoven bezuinigen, om de gaten op de begroting te dichten. Tegelijk stapt de stad mogelijk in een avontuur met een risico van 60 tot 65 miljoen euro. Is het een wel met het ander te rijmen? 

Dinsdagochtend dient voor de Bossche rechtbank een kort geding tussen afvalverwerker Attero en de Eindhovense afvalinzamelaar Cure. Inzet: wie mag het Eindhovense afval de komende twee decennia gaan verwerken. Dinsdagavond praat de gemeenteraad van Eindhoven over de jaarrekening over 2016, waarop een tekort prijkt van maar liefst 20 miljoen euro

Op het eerste gezicht hebben beide zaken helemaal niets met elkaar te maken. Maar dat is schijn. Dat beide gebeurtenissen op dezelfde dag plaats vinden, is weliswaar puur toeval. Maar ze hebben beide simpelweg alles te maken met het huishoudboekje van de gemeente Eindhoven. 

40 miljoen

En dat huishoudboekje is allerminst op orde. Op papier valt het - relatief gezien - nog mee. Er is in dat jaar 15 miljoen euro meer besteed dan de 900 miljoen euro die aanvankelijk geraamd waren. Maar in de praktijk is de situatie veel ernstiger. Het gat is namelijk groter: er is in 2016 immers meer dan 40 miljoen euro te veel uitgegeven voor zorg en welzijn. Alleen door de gemeentelijke spaarpotten te plunderen, kan het uiteindelijke tekort terug worden gebracht tot die 15 miljoen.  

Om de eindafrekening over het lopende boekjaar te zijner tijd sluitend te kunnen maken, zal het Eindhovense college van B en W heel wat kunst- en vliegwerk nodig hebben. Het ruimhartige beleid bij het verlenen van hulp en zorg is immers nog bijgesteld. Dat betekent dat na acht maanden in 2017 er dit jaar al 28 tot 30 miljoen euro meer uitgegeven is in het sociaal domein dan is begroot. En dan zijn er nog vier maanden te gaan, dit jaar.  

Wil de Eindhovense gemeenteraad de balans tussen inkomsten en uitgaven voor de volgende jaren op orde brengen, dan zijn harde maatregelen onontkoombaar. De raad heeft daarvoor drie mogelijkheden: bezuinigen, de gemeentelijke belastingen omhoog of een combinatie van deze twee pijnlijke ingrepen. 

Dong

Ook pijnlijk, maar dan voor afvalverwerker Attero, is de beslissing van afvalinzamelaar Cure om de het afval van de burgers van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard de komende jaren door het Deense bedrijf Dong te laten verwerken - als de gemeenteraden daar eind dit jaar mee akkoord gaan tenminste. 

Dong wil samen met Cure in Acht een afvalwerkingsinstallatie bouwen, waar het afval van deze drie gemeenten met enzymen wordt bewerkt. Daarmee moet de hoeveelheid restafval verder worden teruggedrongen. Attero neemt nu voor Cure de afvalwerking nog voor zijn rekening. Het heeft een kort geding aangespannen omdat Cure de opdracht onderhands gegund zou hebben aan Dong, terwijl ook Attero wel een afvalwerkingsinstallatie voor Cure had willen bouwen.

Garant staan

Wat dat met het huishoudboekje van de gemeente Eindhoven te maken heeft? Om de bouw van de fabriek door Dong mogelijk te maken, moet de drie Cure-gemeente garant staan voor het investeringsbedrag van zo'n 80 tot 85 miljoen euro. Simpel gesteld betekent dit wanneer er een kink in de kabel komt en de fabriek niet naar verwachting werkt, de drie gemeenten dat bedrag kwijt zijn. Voor Eindhoven zou dat een schadepost van 60 tot 65 miljoen euro betekenen. 

Is een investering met zo'n groot risico wel gepast als tegelijkertijd de broekriem volop aangehaald moet worden? En, zeer relevant, als ook het bedrijfsleven zelf bereid is te investeren? Bij de Engelse stad Manchester bouwt Dong namelijk eenzelfde installatie als in Acht moet komen, maar dan geheel en al voor eigen rekening en risico. 

Die vraag stellen is 'em beantwoorden.     

In samenwerking met indebuurt Eindhoven