Volledig scherm
De Gagelstraat in Eindhoven met rechts het TAC dat deels behouden blijft. De vraag is wat er met deze oude cultuurhistorisch belangrijke straat gaat gebeuren als links de Victoriatoren gebouwd wordt. Ook een deel van het TAC wordt vervangen door nieuwbouw. © Michel Theeuwen

Gagelstraat Eindhoven moet ‘terugkomen’ in nieuwbouw, zegt college B en W

EINDHOVEN - De Gagelstraat is een cultuurhistorisch belangrijk oud straatje in Eindhoven. In de nieuwbouw in het Emmasingelkwadrant verdwijnt een deel van de straat. Maar het college van B en W overlegt momenteel wel met ontwikkelaars hoe een verwijzing naar de oude weg opgenomen kan worden in de plannen. 

Volledig scherm
De Gagelstraat in Eindhoven met links het TAC dat deels behouden blijft. De vraag is wat er met deze oude cultuurhistorisch belangrijke straat gaat gebeuren als rechts de Victoriatoren gebouwd wordt. Ook een deel van het TAC wordt vervangen door nieuwbouw. © Michel Theeuwen

Daarbij kan gedacht worden aan een onderdoorgang in de nieuwbouw, een deel van de huidige straatwand die terugkomt of aan een lichtlijn die ernaar verwijst. Dat staat te lezen in antwoorden van B en W op vragen van VVD-raadslid Jurie Boon. Die stelde B en W vragen in reactie op een artikel in het ED. Daarin stond dat de Henri van Abbestichting zich zorgen maakte over de nieuwbouwplannen van Foolen & Reijs Vastgoed (Victoriatoren) en het TAC/Focus Real Estate.

Die zouden een streep zetten door de oude Gagelstraat, de verbinding tussen de dorpen Woensel, Eindhoven en Strijp. Nu is daar nog de gevel van het Temporary Art Center te zien. De Van Abbestichting pleitte ervoor de straat te behouden.  Boon wil dat ook en vroeg het college het gesprek met de ontwikkelaars aan te gaan om de Gagelstraat te redden door de bouwplannen te wijzigen. 

Het college benadrukt dat de nieuwe Victoriatoren geen inbreuk maakt op de oude wegenstructuur. Toch wordt ook hier bekeken of er een verwijzing naar de oude straat teruggebracht kan worden. Andere plannen moeten nog ontwikkeld worden en daarbij is volgens B en W ruimte voor verwijzing naar de Gagelstraat. Het gaat dan waarschijnlijk om de bouwplannen van TAC en Focus Real Estate die aan die kant van de voormalige Philips bedrijfswinkel nieuwbouw willen zetten. Daarover moet nog een besluit genomen worden. 

Waardevol

Volledig scherm
De Gagelstraat in Eindhoven gezien vanaf de Mathildelaan. © Michel Theeuwen

Het college wijst erop dat de Gagelstraat de aanduiding ‘waardevolle historische wegstructuur voor 1900’ heeft in bestemmingsplannen. En de straat ligt voornamelijk op gemeentelijke grond. In de nieuwe plannen wordt de cultuurhistorische waarde meegenomen. Hoe precies, dat moet nog uitgewerkt worden. In de beantwoording van de raadsvragen noemen B en W een (voetgangers) tunnel/onderdoorgang onder de toekomstige bebouwing door (op het huidige tracé van de Gagelstraat), het aanbrengen van een aanduiding met lichtbaan en het opnemen van een stukje van de oorspronkelijke gevel, of een combinatie daarvan. De Van Abbestichting heeft de toezegging gekregen dat ze betrokken worden bij het ontwerp van die plannen. Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) moet er nog over oordelen. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven