De Witte Dame in Eindhoven, onderkomen van de bibliotheek.
Volledig scherm
De Witte Dame in Eindhoven, onderkomen van de bibliotheek.

Geen korting op subsidie aan bibliotheek in Eindhoven

EINDHOVEN - De bibliotheek in Eindhoven vreesde lange tijd voor een verdere korting op de subsidie. Maar die dreigende korting is nu van de baan. 

De Eindhovense bibliotheek wordt niet gekort op de subsidie nu de gemeente Eindhoven minder geld krijgt van het Rijk voor het wegwerken van leerachterstanden bij kinderen. Het college van B en W heeft dat laten weten aan de bibliotheek.

De kans bestond sinds 2015 dat de toch al door financiële zorgen geplaagde bibliotheek een jaarlijkse subsidie van enkele tonnen zou kwijtraken. Dat was het gevolg van een landelijk besluit over de financiering van de zogenoemde VVE-gelden,  geld voor voor- en vroegschoolse educatie. Met die gelden moeten leerachterstanden al in een vroeg stadium voorkomen worden. Het gaat dan met name om leerachterstanden op het gebied van taal.  

Voor Eindhoven gaat het daarbij om een bedrag van 5 ton: de subsidie daalt van 7,8 miljoen naar 7,3 miljoen euro. Het Eindhovense college van B en W heeft  nu besloten dat de bieb niet de dupe mag worden van die korting. De negen ton die de Eindhovense bibliotheek al een aantal jaren krijgt om aan voor- en  vroegschoolse educatie te stoppen in de verschillende spilcentra in Eindhoven,  krijgt de bieb ook de komende jaren steeds. 

Goed nieuws 

,,Dat is goed nieuws", aldus directeur Albert Kivits van de Eindhovense bibliotheek. ,,Hiermee doet de nieuwe coalitie de belofte gestand die de gemeenteraad in 2015 al gedaan heeft aan de bieb, en dat al zo kort na het aantreden van de nieuwe wethouders. Daar zijn we de coalitie uiteraard zeer erkentelijk voor. Want zo wordt het financiële fundament onder de bibliotheek weer wat verder versterkt."

De Eindhovense gemeenteraad zal nog wel akkoord moeten gaan met het voorstel van het college van B en W. De raad praat pas na het huidige zomerreces over het voorstel, naar verwachting gebeurt dat in september.  

Overigens ligt de Eindhovense bibliotheek nog wel overhoop met de stichting Cultuur Eindhoven (SCE) over de subsidie die de bibliotheek van die stichting krijgt. Daarover loopt nog een rechtszaak waarbij zowel de bieb als de stichting cultuur in hoger beroep is gegaan bij de Raad van State in Den Haag. 

De SCE heeft de bieb - net als de grote andere cultuurinstellingen in Eindhoven - een zogenoemde solidariteitskorting opgelegd. Daartegen heeft de bieb bij de bestuursrechter bezwaar gemaakt. De rechter kwam vervolgens tot de verrassende  conclusie dat de stichting helemaal niet bevoegd was subsidies te verstrekken, omdat de gemeenteraad dat juridisch niet goed geregeld heeft.   

Quote

Het financiële fundament onder de biblio­theek wordt zo weer wat verder versterkt

Albert Kivits, bibliotheek-directeur

In samenwerking met indebuurt Eindhoven