Volledig scherm
© Thinkstock

Gemeente Eindhoven'veroorzaakt winsten in zorg zelf'

EINDHOVEN - Particuliere zorgbedrijven lijken te profiteren van de overdracht van zorg van rijk naar gemeenten, blijkt uit een inventarisatie van beschikbare jaarverslagen. ,,Als je het goed doet kun je een goede boterham verdienen."

Het zijn niet alleen de kleine zorgbedrijfjes in de regio die in 2016 een hoog rendement haalden. NEOS, de organisatie die zich in Eindhoven onder meer ontfermt over dak- en thuislozen, zag de omzet met drie procent stijgen maar het bedrijfsresultaat werd meer dan verviervoudigd. De winst van NEOS steeg van 281.000 euro in 2015 naar liefst 1,1 miljoen euro een jaar later. 

Onvoldoende toegerust
Gevraagd naar de verklaring komt de raad van bestuur met een opvallende reden. De top van NEOS stelt dat de forse winststijging volledig aan de gemeente zelf te wijten is. ,,Door de snelheid waarmee de decentralisaties zijn doorgevoerd, in combinatie met reorganisaties binnen de gemeente Eindhoven, bleek het ambtelijk apparaat onvoldoende toegerust te zijn op haar nieuwe taken", reageert NEOS in een verklaring. 

Zo waren de tarieven tot april 2016 nog altijd niet bekend bij de zorgaanbieder. In 2015 zijn veel zorgtaken van het rijk naar de gemeenten gegaan. Daardoor hadden veel instellingen volgens NEOS te maken met grote onzekerheid. ,,De meeste zorgaanbieders hebben grote bedrijfsrisico’s genomen." NEOS zelf besloot een zeer terughoudende begroting op te stellen en de kosten zo laag mogelijk te houden. Een aantal personeelsleden werd ontslagen. Uiteindelijk leidde het tot de ruime winst. 

Hervorming
Dit soort sprongen in de bedrijfsresultaten zijn geen uitzondering, blijkt uit een inventarisatie door het ED van beschikbare jaarverslagen van zorgverleners in de regio Eindhoven. De cijfers van 44 zorgaanbieders over 2015 en 2016 bevestigen wat ambtenaren al vermoeden. Het overgrote deel van de zorgaanbieders uit de regio behaalt veel grotere winsten en omzetten sinds de hervorming van de zorg.

Waar zitten, behalve bij de gemeente zelf, meer verklaringen? De woordvoerder van een zorgaanbieder die anoniem wenst te blijven, wijst op verandering van de financiering waar zijn bedrijf voor heeft gekozen. Hij heeft zijn tarief met 10 euro per uur kunnen verhogen sinds hij niet meer met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) hoeft te werken. In plaats daarvan verleent hij zorg in natura die door de gemeente wordt vergoed.

Uitbreiding
Uitbreiding van activiteiten kan ook een reden zijn van forse omzetstijging, en een stevig rendement. Bij zorgaanbieder Je Mag Er Zijn (JMEZ) uit Eersel groeide de omzet in een jaar van 278.000 naar 430.000. De winst steeg mee, van 138.000 naar 202.000, waardoor die in 2016 46 procent van de omzet bedroeg.   ,,Tot 2015 werkten we uitsluitend met pgb’s. Ons aanbod bestond toen voornamelijk uit logeerweekenden", zegt Eric Heesterbeek van JMEZ. ,,Sinds 2015 is de zorgvraag veranderd. De jongeren zijn hier nu van maandag tot en met zaterdag. We werken aan persoonlijke doelen en zogenaamde thuiszitters worden begeleid zodat ze weer terug naar school kunnen. We draaien dus beduidend meer uren dan vóór 2015."

JMEZ begeleidt jongeren vanaf 10 jaar met een autisme spectrum stoornis (ass) en ad(h)d. Heesterbeek zegt er niet rijk van te worden. ,,Het is fijn om meer cliënten en bredere openingstijden te hebben. We hebben veel moeten investeren. We zien dat voor de nabije toekomst niet veranderen."

Nog een paar voorbeelden van forse stijgingen. Bij Active4You Eindhoven ging de winst van 34.000 naar 158.859, terwijl de omzet steeg van 973.000 naar 1.173 miljoen. GewoonUniek Mierlo had een forse omzetgroei: van 339.000 naar 820.000 euro, en de winst sprong van 68.000 naar 195.000 euro.

Goede boterham
Volgens Hans Brouwers, medebestuurder van Futuris, heeft de omzet- en winststijging weinig te maken met het veranderde takenpakket van de gemeente. ,,Het is in de zorg zoals in iedere sector. Als je het goed doet kun je een goede boterham verdienen." Futuris, een bureau dat jongeren met autisme begeleidt, had in 2016 een omzet van 2,7 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 2 miljoen. De winst is bijna verdrievoudigd: van 231.000 naar 655.000 euro.  

,,Die winstgroei is ook een kwestie van investeringen van eerdere jaren die nu rendement opleveren", aldus Brouwers. ,,In Eindhoven wonen veel jongvolwassenen met autisme. Wij hebben goede contacten met private investeerders en woningbouwcorporaties. Als je goede zorg combineert met woonruimte, zoals wij doen, dan groei je."

Zie ook: Zorgsector lucratieve business in regio Eindhoven

In samenwerking met indebuurt Eindhoven