Volledig scherm
Mary-Ann Schreurs © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Het orakel van het Stadhuisplein in Eindhoven

EINDHOVEN - Onsamenhangende betogen, zinnen die niets met elkaar te maken hebben, uitweidingen die niets met het onderwerp te maken hebben. De Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs van D66 grossiert erin. Hoe is het mogelijk dat ze nog steeds in het zadel zit?

Een brei van veelal Engelse woorden en abstracte zinnen, waarin geen enkele vorm van logica te ontdekken is, waarin geen verband zit. Onnavolgbare redeneringen. Antwoorden die niet bij de vraag passen. Als de Eindhovense wethouder van innovatie, cultuur, design en duurzaamheid Mary-Ann Schreurs (D66) aan het woord komt, zakt de moed de meeste toehoorders in de raadszaal volledig in de schoenen. De wolk van mist die door haar betogen ontstaat, is van een zeldzaam kaliber - zelfs in de politiek.

Een voorbeeld? Wat te denken van het doorontwikkelen van upscaling pilots waarbij de gemeente de launching customer is? En deze: Er zijn geen risico's. En de risico's die er wel zijn die worden goed afgedekt. Et cetera, et cetera. Hoe kan het dat iemand die het bestaat zulke wartaal uit te slaan, en die het niet voor elkaar krijgt haar beleid in begrijpelijke taal onder woorden te brengen al jaren wethouder is. En die in deze hoedanigheid de belangen van de Eindhovense burgers zou moeten behartigen.

Publiciteit
Eind vorige week kwam de flamboyante Schreurs weer eens in de publiciteit met een omstreden plan, dat om het doorgaande verkeer op de Vestdijk te weren. Doel: de luchtkwaliteit in deze straat verbeteren, en beide delen van het centrum aan weerskanten van de Vestdijk beter met elkaar verbinden.

Maandenlang schermde Schreurs in debatten met de gemeenteraad met een subsidie van 3,5 miljoen euro die verloren zou gaan als dat omstreden plan niet nog dit jaar ter hand genomen zou worden. Toen het zover was, bleek plotseling dat de resterende twee miljoen euro die nodig zijn om het plan uit te voeren nergens op het Eindhovense stadhuis te vinden zijn.

Tenminste, in die waan liet de wethouder de gemeenteraad en de media anderhalve week. Want tijdens een door de VVD aangevraagd interpellatiedebat dinsdagavond bleek het volgens haar allemaal een misverstand te zijn. Al riep het gegoochel met cijfers alleen maar volledige nieuwe verwarring en onduidelijkheid op.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat Schreurs negatief in het nieuws komt. De afgelopen maanden gebeurde dat ook al om de knallende ruzie die ze had met het kerkbestuur over de Catharinakerk - ze verweet het kerkbestuur homo-onvriendelijkheid - met haar voornemen om het huurcontract te ontbinden dat de gemeente heeft met de molenaar van de Genneper Watermolen en met de plannen voor de bouw van een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie in Acht.

Plan
Bij dat laatste gaat het om een gezamenlijk plan van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard met afvalverwerker Cure en het Deense bedrijf DONG dat maar liefst 85 miljoen euro kost. Als het aan Schreurs ligt, staan de drie gemeenten straks garant voor een investering van 60 tot 65 miljoen. Dat stuk van het plan is een deel van de drie betrokken gemeenteraden in het verkeerde keelgat geschoten: een groot aantal fracties vindt de financiële risico's met door de burgers opgebracht belastinggeld simpelweg te groot. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuwe financieringsopzet.

Maar het is niet alleen de financiering die de politici daarbij dwarszit, het is ook de aanpak van Schreurs die de scepsis alleen maar vergroot. Waar een uitgebalanceerd, goed gestructureerd en in heldere bewoordingen verpakt betoog genoeg lijkt om de argwaan te pareren, kiest de Eindhovense politica ook nu voor rookwolken en mistflarden.

Juist die aanpak voedt de achterdocht weer die ze poogde weg te nemen. Niet voor niets drong de PvdA aan op verbreding van de samenwerking bij dit plan met andere grote gemeenten of de provincie, zodat er deskundige ogen kunnen meekijken over de schouders van Schreurs.

De onvrede over de aanpak van Schreurs is niet nieuw. Ook tijdens de vorige collegeperiode, van 2010 tot 2014, was ze omstreden. Zo bleek ze niet in staat orde op zaken te stellen bij de gemeentelijke afdeling vastgoed, nadat uit onderzoek van de rekenkamer was vast komen te staan dat het daar een rommeltje was.

Periode
Tijdens die periode slaagde ze er ook in het conflict tussen het gemeentebestuur en het Muziekgebouw over het begrotingstekort daar verder te laten escaleren. Dusdanig zelfs dat toenmalig voorzitter van de raad van Tiny Sanders, toch niet de eerste de beste, zijn vertrouwen in haar opzegde en boos vertrok.

Hoe is het mogelijk dat zo iemand wethouder was, is en blijft en niet of nauwelijks ter verantwoording geroepen wordt? D66 springt voor haar juist in de bres, wat op basis van partijloyaliteit begrijpelijk is - maar toch; ook bij de partij die 'transparantie nodig vindt om het democratisch proces optimaal te laten functioneren', zoals in het lokale verkiezingsprogramma staat, moeten ze toch grijze haren krijgen van deze wethouder.

De rest van het college van B en W en de gemeenteraad zitten er bij en kijken er naar. Vaak hoofdschuddend, dat wel. Maar toch vinden ze het kennelijk wel best. Waar de wethouders Bianca van Kaathoven (SP), Marco van Dorst (D66) en Mary Fiers (PvdA) de afgelopen jaren wel het veld moesten ruimen, mag Schreurs ongestoord haar gang blijven gaan.

Oorzaken
Dat heeft twee oorzaken. Na elf jaar wethouderschap is Schreurs een van de spinnen in het Eindhovense web. Behalve een uitgebreid netwerk heeft ze ook ervaring, dossierkennis en kan ze met haar strategische manier van mist optrekken politiek lastige kwesties oplossen - altijd handig.

Meevarend op het landelijke succes van Alexander Pechtold brengt Schreurs daarnaast met haar D66 wel zeven raadszetels mee. Zowel links - PvdA, SP en GroenLinks - als rechts - VVD en CDA - hebben D66 nodig om aan de macht te blijven of aan de macht te komen. Ook na de komende verkiezingen weer. Zo opportunistisch is de politiek.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven