De Witte Dame in Eindhoven, onderkomen van de Eindhovense bibliotheek.
Volledig scherm
De Witte Dame in Eindhoven, onderkomen van de Eindhovense bibliotheek.

Juridische misser in opzet stichting Cultuur Eindhoven?

EINDHOVEN - Wat de consequenties zijn van de gerechtelijke uitspraak over de stichting Cultuur Eindhoven blijft nog even onduidelijk. Maar dat er onrust is over een mogelijke juridische misser, dat staat als een paal boven water.  

Het lijkt er op dat het Eindhovense gemeentebestuur een juridische misser heeft begaan bij het opzetten van de stichting Cultuur Eindhoven. Deze stichting is nu namelijk niet bevoegd besluiten te nemen over subsidietoekenning. 

De bevoegdheid om die besluiten te nemen, ligt volgens de grondwet bij de gemeenteraad, en die bevoegdheid kan niet worden overgedragen. Wel kan die bevoegdheid per mandaat verstrekt worden aan bijvoorbeeld een stichting. Maar dan nog ligt eindverantwoordelijkheid bij de gemeenteraad. En in het geval van de stichting Cultuur Eindhoven (SCE) ligt die eindverantwoordelijkheid bij de stichting zelf. 

Een dag na de verrassende uitspraak van de Bossche bestuursrechter in de zaak tussen de bibliotheek en de SCE zijn de mistwolken nog allerminst opgetrokken. Alle drie de betrokken  partijen hebben tijd nodig om de uitspraak nader te bestuderen en de consequenties in beeld te brengen. Zowel de gemeente Eindhoven als de stichting Cultuur Eindhoven en de bibliotheek willen daarom nog niet reageren. 

Mandaat

Verschillende betrokkenen in het culturele veld wijzen echter wel op het verschil in de werkwijze tussen bijvoorbeeld de stichting Cultuur en het BKKC, dat voor de provincie culturele subsidies verstrekt, en dat op mandaatbasis doet. ,,Dat klopt", zegt Luc Begas van dit Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur. ,,Wij verdelen subsidiegeld met papieren waarop het briefhoofd van de provincie staat. De provincie is en blijft eindverantwoordelijk." 

Intussen maakt de Eindhovense politiek zich grote zorgen over de consequenties van de uitspraak van de bestuursrechter. ,,Want als het bij het BKKC wel kan, waarom zou dat dan niet kunnen bij de stichting Cultuur", vraagt gemeenteraadslid Saskia Lammers van GroenLinks zich af. ,,Wij zijn hier wel bezorgd over. Want moet gewoon goed geregeld zijn." 

Quote

De provincie is en blijft eindverant­woor­de­lijk.

Luc Begas, Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur

Zorgen ook bij de SP. ,,De vraag die nu op tafel ligt is of we als gemeenteraad wel zo ver moeten gaan met het delegeren van onze bevoegdheden als nu het geval is. Zijn we niet doorgeschoten?", zegt fractievoorzitter Murat Memis.  

Het Ouderen Appèl heeft in een flinke reeks schriftelijke vragen inmiddels om opheldering gevraagd. De raadsleden Dré en Niek Rennenberg willen dat het college de raad zo snel mogelijk informeert over de consequenties van de uitspraak. Ook stellen ze voor het bestaan van de stichting in heroverweging te nemen. Het Ouderen Appèl vindt dat er bij het in het leven roepen van die stichting, meer dan twee jaar geleden, een foutief besluit is genomen. 

Natlab

Doel van het besluit was meer dynamiek in het culturele leven in Eindhoven teweeg te brengen. Enerzijds moesten instanties als de bibliotheek, het Parktheater, het Muziekgebouw, de Effenaar en het Natlab kunnen rekenen op zekerheid over de hoogte van hun subsidie voor meerdere jaren. Anderzijds moest er binnen het jaarlijkse budget van 20  miljoen euro geld komen voor nieuwe culturele initiatieven. 

Het gevolg daarvan was dat er een solidariteitskorting werd opgelegd aan de zogenoemde culturele basisinstellingen, waardoor er geld vrij zou komen om die nieuwe initiatieven te kunnen subsidiëren.  De Eindhovense bieb was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, met deze onverwachte uitspraak als resultaat.

De parallel van de stichting Cultuur met de stichting Wij Eindhoven, verantwoordelijk voor de zorgverlening in Eindhoven, gaat maar gedeeltelijk op. Wij Eindhoven is een uitvoerende instantie, de financiële verantwoordelijkheid voor die stichting ligt bij de gemeenteraad.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Eindhoven