Volledig scherm
airport vliegveld vliegtuig platform luchthaven ryanair transavia © Bert Jansen

Krimp Eindhoven Airport zou leiden tot veel minder uitstoot en geluid

EINDHOVEN - Voor de werkgelegenheid mag een krimpend Eindhoven Airport als een doemscenario gelden; de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de regio zouden juist enorm gebaat zijn bij een teruggang van het aantal vliegbewegingen van 43.000 naar 30.000. 

De uitstoot van CO2 neemt in het op verzoek van omwonenden onderzochte krimpscenario met zo'n dertig procent af, gebaseerd op de huidige vliegtuigvloot die voornamelijk bestaat uit Boeings 737. Als dit vliegtuigtype de komende tien jaar wordt  vervangen door zuinigere en schonere toestellen, zoals de 737 MAX en de Airbus 320/321 NEO, is de uitstoot in 2030 nog zeven procent minder. 

Bureau CE Delft heeft dit becijferd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  Het krimpscenario werd in november vorig jaar toegezegd tijdens een bijeenkomst van de Proefcasus Eindhoven Airport en wordt toegevoegd aan de andere vier onderzochte scenario's. Die gaan uit van respectievelijk een nulgroei, een toename tot 55.000, 70.000 en 100.000 vliegtuigbewegingen per jaar. 

Eerder al meldde deze krant dat een drastische teruggang van het aantal vluchten ongunstig uitpakt voor de werkgelegenheid. Daar lijnrecht tegenover staan de positieve effecten voor leefbaarheid en milieu. Niet alleen de emissies aan CO2 nemen fors af, datzelfde geldt voor stikstofoxides en fijnstof. Bij de berekeningen heeft CE Delft onder meer gebruikgemaakt van cijfers van Eindhoven Airport. In het krimpscenario zouden  jaarlijks 'nog maar’ 4,8 miljoen mensen vanaf Eindhoven Airport vliegen, tegen de 6,7 miljoen in de huidige situatie.  

Brandstofverbruik

In de berekeningen is gebruikgemaakt van door Airport verstrekte cijfers over het brandstofverbruik. In 2017 verstookten de vliegtuigen samen 116 miljoen liter kerosine. Elke liter is volgens CE Delft goed voor een kleine drie kilo aan CO2. Stikstofoxides zouden -afhankelijk van het type motor dat in de nieuwe vliegtuigen is gebruikt- afnemen met tientallen procenten. Nu bedraagt die uitstoot zo'n 180 ton per jaar. 

Luchtverontreiniging is ook afkomstig van de reizigers zelf. Acht op de tien passagiers komt met de auto naar Eindhoven Airport; de helft daarvan wordt gebracht en gehaald, waardoor het aantal autokilometers verdubbelt ten opzichte van de mensen die hun wagen bij de luchthaven parkeren. Vijftien procent komt met de (elektrische) bus, vier procent met de taxi. Als het aantal starts en landingen in 2030 zou afnemen naar 30.000, levert dat een kleine halvering op van de CO2-uitstoot door reizigers. De afname aan fijnstof is nog groter. 

Geluid

De effecten voor het geluid zijn eveneens doorgerekend. Ook in deze studie, door bureau To70, is de in 2030 voorziene vervanging van zes op de tien vliegtuigen als uitgangspunt genomen. Minder vluchten én stillere vliegtuigen zorgen voor een afname van het aantal ernstig gehinderden van 3000 nu naar 1700. 

Het onderzochte ‘hypothetisch krimpscenario’ geldt als input voor de Proefcasus Eindhoven Airport en wordt meegenomen in het advies over de toekomst van de luchthaven vanaf 2020. ‘Verkenner’ Pieter van Geel brengt dat voorstel eind deze maand uit aan minister Cora van Nieuwenhuizen. 

De drie onderzoeksrapporten van het krimpscenario zijn te vinden op samenopdehoogte.nl. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven