Volledig scherm
De grote zaal van het Muziekgebouw Eindhoven. © Ton van de Meulenhof

Muziekgebouw Eindhoven onder curatele

EINDHOVEN - Het gemeentebestuur draait het Muziekgebouw Eindhoven (MGE) de duimschroeven aan. Het college van B en W heeft het Muziekgebouw een dusdanig aantal stringente eisen opgelegd wat betreft de financiële huishouding en het afleggen van verantwoording daarover, dat het MGE feitelijk onder curatele gesteld wordt. 

Dat alles gebeurt naar aanleiding van de subsidieverlening aan het Muziekgebouw voor dit lopende jaar. Omdat het MGE geen sluitende begroting heeft, zou het daar niet voor in aanmerking komen. Het kampt namelijk met een tekort van een half miljoen euro op die begroting. 

Weliswaar heeft het Muziekgebouw een vooralsnog onbekende geldschieter bereid gevonden dat gat eenmalig te dichten. Maar ook daarmee voldoet het MGE niet aan de eis van de Eindhovense gemeenteraad, namelijk dat de begroting structureel sluitend moet zijn. 

Om de continuïteit van het Muziekgebouw niet in gevaar te brengen, heeft het college van B en W nu besloten - evenals vorig jaar trouwens - om ‘eenmalig’ een uitzondering te maken op die regels, en de subsidie van 4,5 miljoen euro toch over te maken. Maar die toekenning gaat wel gepaard met een dik pak aan eisen aan de directie en raad van commissarissen van het Muziekgebouw, waarvan de gemeente Eindhoven voor de  volle honderd procent aandeelhouder is.   

Andere keuzes

Zo moet het Muziekgebouw voor 1 april alsnog met een plan komen om de begroting sluitend te maken. Daarbij moeten er ‘andere keuzes’ gemaakt worden in de bedrijfsvoering en de programmering. Verder moet er een aparte begroting komen voor het aan het Muziekgebouw verbonden grand café Meneer Frits, zodat er ook duidelijkheid komt over de inkomsten van en uitgaven voor dat café.

Daarnaast wil het college voor die datum ook helderheid over de besteding van de onderhoudsbudgetten bij het MGE, over de huurachterstand die het Muziekgebouw heeft aan het stadsbestuur, over het negatieve eigen vermogen van het MGE en over het terugbetalen van recentelijk verstrekte leningen door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven voor een totaalbedrag van vier ton.  

Ook moet het Muziekgebouw inzichtelijk maken wat de effecten zijn van samengaan met cultureel centrum de Effenaar, een fusie waarover een aantal jaren geleden al afspraken gemaakt zijn maar die tot op heden echter nog niet in de praktijk zijn gebracht. Voorwaarde van bestuur en directie van de Effenaar namelijk is dat het Muziekgebouw eerst financieel gezond moet zijn voordat over een samengaan gesproken kan worden  

Ingewikkeld

 Voorzitter Hans de Jong van de raad van commissarissen van het Muziekgebouw erkent dat de huidige stand van zaken ‘spannend en ingewikkeld’is. ,,Maar we zijn hard aan het werk met een flinke groep mensen om tot een oplossing te komen voor dit probleem. En ik heb er alle vertrouwen in dat we er ook op tijd uitkomen", laat De Jong weten. ,,Belangrijk daarbij voor ons is wel dat iedereen zich bewust is van de belangrijke positie van het Muziekgebouw in deze regio. En niet alleen vanwege het vestigingsklimaat van Brainport, maar ook voor al die muziekliefhebbers die in grote getalen hun weg naar het Muziekgebouw weten te vinden.”  

Wethouder Marcel Oosterveer (VVD) van Financiën wilde dinsdag niet reageren op vragen hierover.

Luister naar het nieuws van vandaag

Dit en meer nieuws hoor je ook in ons dagelijkse bulletin. Luister hier naar Het Nieuws uit Brabant.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven