Volledig scherm
IJssportcentrum Eindhoven, waar komend weekend Dynamo Metalfest plaatsvindt. © Ronald Otter

Natuurgroepen mordicus tegen camping Metalfest Eindhoven

EINDHOVEN - De Stichting Stadsnatuur Eindhoven en Trefpunt Groen zijn mordicus tegen een tijdelijke camping voor Dynamo Metalfest op een terrein aan de Genneperweg: ‘desastreus voor vogels en vleermuizen’.  

Het festival, voor het eerst uitgesmeerd over twee dagen, vindt vanaf komende vrijdag plaats op de Eindhovense kunstijsbaan. Vorige week, na een wekenlange zoekactie naar een locatie, verleende de gemeente een vergunning om op het terrein van de manege aan de Genneperweg een camping voor zeshonderd tentjes in te richten. De Stichting Stadsnatuur Eindhoven vreest voor de gevolgen voor de fauna en vraagt de bestuursrechter donderdag om in te grijpen, met behulp van een voorlopige voorziening.

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) ondersteunt de visie van de Stichting Stadsnatuur. Ook vogelwerkgroep de Kempen verzet zich tegen de camping. Volgens TGE-voorzitter Joop van Hout zijn de gevolgen voor vogels en vleermuizen desastreus. In het voedselrijke gebied -‘de grootste kraamkamer in de regio'- komen veel soorten voor, waaronder beschermde, die verstoord zullen worden door de aanwezigheid van honderden festivalgangers. In het gebied huist onder meer een boomvalk; een laat broedende vogel die juist in deze periode op haar nest zit. ,,Ook zijn onlangs 120 nestkasten tussen de golfbaan en de manege opgehangen voor mezen; bedoeld als wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. Half juli zitten deze vogels op eieren van de tweede leg.”  

Vleermuizen

Bovendien voorziet hij dat vleermuizen het terrein zullen mijden als gevolg van de lichtmasten op het  kampeerterrein. De Genneperweg en omgeving is een belangrijk fourageergebied voor de vleermuizen. ,,De jongen zitten dan twee, drie dagen zonder voedsel. Dat overleven ze niet.” De verstoring van vogels en vleermuizen betekent volgens TGE een overtreding van de natuurbeschermingswet. 

Volgens Van Hout heeft de gemeente het negatieve advies van Trefpunt Groen, begin deze maand ingediend, ten onrechte naast zich neergelegd. Diverse alternatieven, waaronder de ligweide bij het zwembad zijn de revue gepasseerd. Hiertegen had TGE geen onoverkomelijke bezwaren. ,,Ook waren wij niet tegen de locatie op landgoed Eikenburg, maar daar hebben de bewoners zich met succes tegen verzet. De natuur is opnieuw sluitpost", constateert hij verontwaardigd. 

‘Op de valreep’

Secretaris Frans Hijnen van de Stichting Stadsnatuur erkent dat de voorlopige voorziening ‘op de valreep’ is aangevraagd. ,,Maar dat is te wijten aan de trage gang van zaken bij de gemeente. We zijn absoluut niet tegen het festival, maar wél tegen dit kampeerterrein. Of het tij nog te keren is, zullen we even moeten afwachten.”

In samenwerking met indebuurt Eindhoven