Volledig scherm
Het stadhuis van Eindhoven © ED

Ook voortaan functioneringsgesprek voor ambtenaar in Eindhoven

EINDHOVEN - Net als de meeste werknemers in het bedrijfsleven moeten ook de Eindhovense ambtenaren voortaan eens per jaar op het matje komen tijdens een functioneringsgesprek.

Het mag dan bij de meeste bedrijven al lang een verplicht nummer zijn, bij de gemeente Eindhoven is dat nu niet het geval. Maar vanaf dit jaar wordt het ook voor alle ongeveer 2100 Eindhovense gemeenteambtenaren verplicht: jaarlijkse plannings- en functioneringsgesprekken.

Dat zegt de Eindhovense wethouder Marcel Oosterveer (VVD) van financiën en personeelszaken. Oosterveer zegt dat naar aanleiding van vragen hierover van de PvdA-fractie in de gemeenteraad.

De PvdA wilde van de wethouder weten of het klopt dat dergelijke gesprekken in het verleden nooit gevoerd zijn en dat ze daarom vanaf dit jaar ingevoerd worden. De partij meende dat af te kunnen leiden uit opmerkingen hierover in de gemeentelijke jaarrekening over 2018, waarin het college van B en W financiële en beleidsmatige verantwoording aflegt aan de gemeenteraad.

,,De aanname van de PvdA klopt", zegt Oosterveer desgevraagd. ,,Tot onze grote verbazing is het inderdaad zo dat het voeren van plannings- en functioneringsgesprekken bij lange na niet op alle afdelingen structureel op de agenda staat. Het gebeurt wel, maar alleen hier en daar en af en toe. Daar gaan we een einde maken. Dit moet gewoon overal, op elke afdeling en bij iedereen gebeuren. Elk jaar weer."

Volgens Oosterveer is dat van groot belang. ,,Als je dergelijke gesprekken niet voert, dan kun je geen afspraken maken over hoe mensen moeten functioneren. Je kunt ook geen afspraken maken over scholing en opleiding. En, zeker zo belangrijk, je kunt aan het eind van het jaar ook niet controleren of de ambtenaren zich wel aan de afspraken gehouden hebben. Dat maakt het lastig om mensen te belonen als ze goed functioneren. Het maakt het ook lastig mensen aan te pakken die niet of niet zo goed functioneren."

In de gemeentelijke voorjaarsnota kondigde het college van B en W al aan dat gewerkt wordt aan een cultuuromslag in de organisatie. Het moet er wat B en W betreft klantvriendelijker aan toe gaan, ambtenaren moeten dienstverlening hoger in het vaandel dragen en bovendien beter met elkaar gaan samenwerken. Het invoeren van structurele functioneringsgesprekken is een onderdeel van dat maatregelenpakket.

Verder is het ook nodig dat de gemeentelijke automatiseringssystemen vernieuwd worden en beter op elkaar aansluiten, en moeten er op een aantal afdelingen ook nieuwe, jongere en deskundige ambtenaren worden aangetrokken.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven