Volledig scherm
Het platform van Eindhoven Airport © Bert Jansen

Platform Woensel-Noord: 'Meer vlieghinder Eindhoven Airport dan uit klachten blijkt’

EERSEL - Het aantal mensen rondom Eindhoven Airport dat last heeft van vliegtuiggeluid is veel groter dan uit het aantal  klachten blijkt, zegt Bewonersplatform Woensel-Noord. 

Het platform baseert zich daarbij op de jaarlijkse Inwonersenquête van de gemeente Eindhoven. Uit de resultaten over 2018 blijkt dat één op de vijf bewoners van Woensel-Noord last heeft van het vliegverkeer. Omgerekend zijn dat 13.650 van de in totaal 65.000 inwoners in dit deel van de stad. De enquête werd door 5.500 Eindhovenaren ingevuld.

Vooral in kerkdorp Acht zou de overlast aanzienlijk zijn: 62 procent van de Achtenaren gaf in de enquête vorig jaar aan hinder te ondervinden van het vliegverkeer. In de Achtse Barrier gaat het om grofweg de helft van het aantal bewoners. Vergeleken met zes jaar geleden is het aantal gehinderden bijna verdubbeld, zo blijkt uit het bewonersonderzoek. 

Te rooskleurig 

Rob Weijers van het bewonersplatform presenteerde de cijfers tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de COVM, het overleg van omwonenden, overheden, Eindhoven Airport, Defensie en de luchtvaartsector. Volgens Weijers zijn ook de berekeningen van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum die de basis vormen voor de geluidscontouren rond Eindhoven Airport te rooskleurig. 

Weijers pleitte ervoor om de uitkomsten mee te nemen in de discussie over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030. Daarbij wordt aangestuurd op het verminderen van de geluidhinder met dertig procent, onder meer door de inzet van stillere vliegtuigen: een aanbeveling uit het advies van Pieter van Geel die vorige week werd overgenomen door de minister.  

Quote

Onze lontjes worden korter. We dulden tegenwoor­dig minder inbreuk op ons leefgenot

Klaas Kopinga, BOW

Het aantal ingediende klachten is veel lager dan het aantal mensen dat in de enquête aangeeft last te hebben van de vliegtuigen, zo blijkt uit de rapportages van de luchtverkeersleiding. Vanuit heel Eindhoven werden in het tweede kwartaal van 2019 bijvoorbeeld een kleine 8.000 klachten ingediend. Verreweg de meeste daarvan komen uit het noordelijk deel van de stad.  De 8.000 klachten kwamen van zo'n driehonderd melders.  

Volgens Klaas Kopinga van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) zijn de geluidscontouren voor Eindhoven Airport niet van deze tijd, want gebaseerd op enquêtes uit de jaren zeventig. ,,Onze lontjes worden korter. We dulden tegenwoordig minder inbreuk op ons leefgenot”, merkte hij op. 

Veel overlast in Eindhoven-noord ontstaat op mooie zonnige dagen. Juist op die dagen wordt vaak in noordelijke richting opgestegen. Volgens de luchtverkeersleiding van Defensie wordt dit jaar -anders dan in 2018- de nagestreefde verdeling over noord (30 procent) en zuid (70 procent) gehaald. Ook directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport had nieuws: de BurenApp van de luchthaven gaat vanaf medio november de verwachte vertrekrichting voor die dag weergeven.  

In samenwerking met indebuurt Eindhoven