Volledig scherm
© Thinkstock

Provincie heeft ondersteuning veehouders nog niet op orde

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Boeren die door het nieuwe Brabantse veebeleid in de problemen komen, weten voorlopig niet hoe ze in de nabije toekomst verder moeten. De provincie heeft het vangnet nog niet dichtgeknoopt. 

'Voor tachtig procent uitgewerkt'. Dat meldt de provincie over de stand van zaken rond het steunpakket voor boeren die in de problemen komen nu de Brabantse veehouderij versneld moet verduurzamen. Maar juist de laatste twintig procent is het belangrijkst, zo vinden de boeren.

Zo is het beloofde stalderingsloket nog niet op orde. Hier kan een boer in een veedicht gebied zijn gesloopte stalmeters aanbieden aan een collega die wel wil investeren. Er zouden zich al veertig boeren gemeld hebben. "Boeren met vragen kunnen er al wel terecht. Er worden nog geen vierkante meters ingekocht en doorverkocht. Eerst wordt een inventarisatie gemaakt van te ontwikkelen en te slopen vierkante meters", laat een woordvoerder weten.

Te laat op de hoogte

Toch is het vrijdag aan Provinciale Staten om een oordeel te geven over de voortgang van het provinciebestuur. Statenlid Ton Braspenning (CDA) is 'not amused' over de gang van zaken. "Wat mij nog het meeste stoort is dat de plannen al besproken zijn met diverse Brabantse wethouders. Wij kregen de informatie pas later. Provinciale Staten fietst weer achter de feiten aan. We moeten een oordeel geven over zaken waarvan we veel te laat op de hoogte zijn gesteld. Bovendien is het flankerend beleid, tegen eerdere afspraken in, nog niet dichtgetimmerd. Er zijn nog heel veel vragen."

Janus Scheepers, melkveehouder en bestuurslid van landbouworganisatie ZLTO heeft geen vertrouwen in een goede uitkomst. "De provincie gelooft niet in haar eigen rol bij het versneld duurzaam maken van de Brabantse veehouderij", aldus Scheepers. "Aan de ene kant presenteert de provincie nieuw beleid dat de sector miljoenen euro kost. Aan de andere kant wordt daar nu een pakket aan compenserende maatregelen tegenover gezet, zonder helderheid over budget."

Investeringsfonds

De provincie besluit bij de begrotingsbehandeling in november pas welk bedrag er wordt vrijgemaakt. Dat geld moet van de provincie landen in een investeringsfonds en is bedoeld om boeren te helpen die duurzaam verder willen. Toen het besluit veehouderij op 7 juli genomen werd, zou er 30 miljoen euro in deze pot zou komen, deels opgebracht door slachterijen, veevoederproducenten en banken.  Zij berekenden echter dat er enkele honderden miljoenen euro's nodig zijn om de stallen voor 2022 aan de strengere eisen te laten voldoen.  

Volgens Ruud Thijssen, directeur van de boerencoöperatie Agrifirm plakt de provincie slechts pleisters. Hij berekende dat de investeringen kunnen oplopen tot achthonderd miljoen euro. 'Om problemen als ammoniakuitstoot en fijnstof structureel op te lossen, zijn nieuwe stalsystemen nodig', zo schreef hij. 

Ondersteuningsnetwerk

Overigens staat er geen zak provinciegeld klaar voor de naar schatting 500 boeren die door de regels eerder moeten stoppen met hun bedrijf. Zij kunnen een beroep doen op een nog op te richten ondersteuningsnetwerk. Vooral oudere boeren zonder opvolger zijn hier volgens de provincie bij gebaat. Het netwerk kan ontzorgen bij sloop en asbestsanering.

Ook de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ziet geen heil in de Brabantse plannen. Net als de ZLTO maakt de POV de gang naar de rechter zo werd donderdag duidelijk.

Volgens POV-voorzitter Ingrid Jansen zijn de wettelijke grondslagen van de Brabantse veehouderijplannen onrechtmatig. De Verordening Ruimte (innovatie en staldering) en de Verordening natuurbescherming (uitstoot stikstof en ammoniak) dwingen varkenshouders volgens haar om aan bovenwettelijke eisen te voldoen en om bovenwettelijke maatregelen te treffen. Dit leidt voor hen tot meerkosten. De meerkosten gelden niet alleen ten opzichte van het buitenland, maar ook ten opzichte van collega-varkenshouders in andere provincies. Er is daardoor een ongelijk speelveld. ‘De provincie doorbreekt op die manier op een ongeoorloofde manier de marktordening’, stelt Ingrid Jansen van de POV.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Eindhoven