Volledig scherm
Richard Visser (links) en Robert Feelders van Smart Photonics in de binnentuin van hun uitgebreide vestiging op de High Tech Campus Eindhoven. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Smart Photonics in Eindhoven kiest voor groei in tussenstappen

EINDHOVEN - Het Eindhovense Smart Photonics heeft zes miljoen euro aan investeringen opgehaald. Daarnaast is een bedrag van 4,5 miljoen euro aan leningen geconverteerd naar aandelen. Dat betekent een versteviging van het eigen vermogen van 10,5 miljoen euro. Hiermee wordt meer de productiefaciliteit voor fotonische chips uitgebreid op de High Tech Campus.

SMART Photonics haalde afgelopen maand in een grote investeringsronde 6 miljoen euro op. Net als in 2017, toen er een investering van 7 miljoen werd opgehaald, kwam ook nu weer het meeste geld binnen via informele investeerders. "Daarnaast heeft het grootste deel van onze informele investeerders hun financieringen omgezet in aandelen. Al met al hebben we hiermee onze financiële positie sterk verbeterd", zegt Robert Feelders, financieel directeur van het in 2012 opgerichte SMART Photonics. "In de regel trekken investeringen nieuwe investeringen aan. Deze stap is in alle opzichten weer een mooie stap vooruit."

Raad van commissarissen

"Recent hebben we ook een raad van commissarissen geïnstalleerd", vult algemeen directeur Richard Visser aan. Hij beschrijft Joost Geluk (oprichter en voormalig directeur van Tradinco), Henk Roelofs (directeur IAI) en Erik Hoving (technisch directeur KPN) als een sterk drietal. "Een kritisch klankbord is prettig en noodzakelijk in een snel ontwikkelend bedrijf met zulke grote ambities."

Productiecapaciteit

De ambities zijn inderdaad groot. Eigenlijk beloofde SMART Photonics drie jaar geleden bij de opening van de eerste (pilot) productie-omgeving van het bedrijf, dat het dit jaar een nieuwe fabriek voor fotonische chips zou openen in Eindhoven. Kosten; pak 'm beet honderd miljoen. Maar dat geld is er nog niet en de groeistrategie is gewijzigd. "Toen leek een nieuwe fabriek de meest voor de hand liggende optie, maar inmiddels hebben we voor een andere groeistrategie gekozen. We huren in ons huidige pand op de High Tech Campus steeds meer vierkante meters en richten daar extra ruimten in voor uitbreiding van onze capaciteit. In plaats van een spronginvestering van honderd miljoen, doen we het nu in tussenstappen", zegt Feelders. "We breiden onze productiecapaciteit stapsgewijs uit en kunnen laten zien wat we willen laten zien. We werken nu al voor grote klanten die genoeg financiële middelen hebben om na de ontwikkelingsfase ook de productiefase in te gaan. We nemen dus minder risico, maar verwachten meer rendement."

Volledig scherm
De cleanroom op de High Tech Campus wordt dit jaar flink uitgebreid. © Jurriaan Balke

Fabriek

De nieuwe fabriek is daarmee niet van de baan verzekert Feelders. "De uitdaging is dat ook in ons bedrijf de kosten uitgaan voor de baten. We hebben veel betalende klanten uit alle windstreken en van diverse grootte waar we op dit moment nog geen grote productieseries voor opzetten. Om door te groeien van ontwikkel- naar productiebedrijf hebben we veel geld nodig voor apparatuur en meer medewerkers. We zijn nu met vijfenvijftig mensen en nemen er wekelijks meer aan. Er moet nog veel gedaan worden om onze processen te stabiliseren en robuust te maken."

PhotonDelta

Om dat te kunnen financieren zijn de pijlen gericht op een grote buitenlandse partij waarmee SMART Photonics op dit moment in gesprek is. Daarnaast is de aandacht uiteraard ook gevestigd op een deel van de 242 miljoen euro die Nederland (overheid, bedrijven en kennisinstellingen) de komende acht jaren gaat steken in de fotonica-industrie. Doel is om de nieuwe technologie goed van de grond te krijgen. De publiek-private organisatie PhotonDelta is daarvoor de aanjager. "PhotonDelta is de Nederlandse koepelorganisatie die de technologie onder de aandacht brengt van bedrijven, zorgt dat er opleidingen komen in fotonica en lobbyt voor financiering in Den Haag en Brussel", legt Visser uit. "Afgelopen maand heeft Photon Delta bij de overheid een voorstel voor het programma en de bijbehorende financiering ingediend. Dit najaar wordt bekend welke gelden aan welke projecten worden toegekend. De verwachting is dat een groot deel van dat geld en apparatuur voor onderzoek en ontwikkeling naar de Regio Zuid-Oost Brabant gaat. Hier zal de hele fotonische industrie van kunnen profiteren, inclusief SMART Photonics."

Volledig scherm
Robert Feelders van Smart Photonics toont een wafer voor photonische chips. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Sensing

Feelders ziet de eigen productie van fotonische chips in een veel bredere context. "De grote waarde van PhotonDelta zit hem in het opzetten van een volledige waardeketen. Het is belangrijk dat we straks in Nederland niet alleen fotonische chips ontwerpen en maken, maar dat we ze hier ook testen, meten, verpakken en applicaties ontwerpen waarin ze worden gebruikt", stelt Feelders. "Met het ontwikkelen en maken van een chip wordt een bepaald bedrag verdiend, maar met iedere volgende stap in de keten komt daar een factor tien bovenop. Dus dat is veel beter voor Nederland." Op de langere termijn heeft Feelders hoge verwachtingen van sensing, het meten met behulp van sensoren op basis van de nieuwe technologie. Nederland kent al enige toepassingen zoals het meten van de druk in de romp van vliegtuigen of het detecteren van ontstekingen met ademgasanalyse. "Bij sensing is er nog geen sluitende waardeketen en kan Nederland nog het verschil maken. Een goede basis is hier al aanwezig, maar we moeten bedrijven zoals Demcon, Sioux, Prodrive en NTS Group in deze regio, stimuleren om toepassingen te ontwikkelen voor deze technologie. Ook daarvoor is geld uitgetrokken in de plannen van PhotonDelta."

In samenwerking met indebuurt Eindhoven