Volledig scherm
Bewoners, raadsleden en ambtenaren uit Eindhoven gingen in september op de fiets langs kamerverhuurpanden die overlast veroorzaken. © Michel Theeuwen

Strengere regels en woonoverlast-app tegen kamerverhuur Eindhoven

EINDHOVEN - Een 50-meter-regeling voor kamerverhuurpanden en een woonoverlast-app om klachten te melden. Het zijn twee (mogelijke) acties van de gemeente Eindhoven om tegemoet te komen aan boze buurtbewoners die klagen dat er steeds meer woningen omgebouwd worden en de overlast toeneemt. 

Verder krijgt de burgemeester vanaf voorjaar 2018 in de APV de bevoegdheid om overlastgevers uit huis te zetten, als het helemaal uit de hand loopt.

Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad over de woonoverlast. Het was een vervolg op een fietstocht van raadsleden op initiatief van de LPF door buurten waar bewoners klagen over kamerverhuur, in september. Die klagers zaten nu op de publieke tribune, maar zij komen pas aan het woord in december op een aparte avond.  

De wethouders Yasin Torunoglu en Jakob Wedemeijer en hun ambtenaren hielden een presentatie waarin strengere regels en een duidelijke procedure voor het ombouwen van woningen naar kamerverhuur of appartementen, een betere controle op vergunningaanvragen, een centrale klachtenbehandeling en strakker handhaven werden aangekondigd. Binnenkort wordt het bestemmingsplan woningsplitsing voor heel Eindhoven (parapluplan) ter inzage gelegd. In principe wordt daarin de ombouw van woningen verboden. Wie dat toch wil moet een omgevingsvergunning aanvragen, of het nu gaat om kamers of om zelfstandige etages of appartementen. De criteria op basis waarvan die vergunning verleend wordt, kan de gemeente zelf bepalen, aldus hoofd ruimtelijke ordening Solange Beekman. 

50 meter-regeling 

Het college lijkt voorstander van een soort 50 meter-regeling, zoals die al geldt in onder meer Tilburg. Die houdt in dat er binnen een straal van 50 meter van een kamerverhuurpand geen tweede woning omgebouwd mag worden. Hans Rozendaal (VVD) vroeg zich af of de hele stad wel op slot gedaan mag worden terwijl er een grote behoefte is aan kleine woningen. En Marco van Dorst (D66) vond het 'verbod' vreemd omdat de gemeente niet precies weet hoeveel panden er inmiddels per kamer verhuurd worden. Maar volgens Torunoglu zijn die cijfers er gewoon niet omdat lang niet bijgehouden is hoeveel huizen omgebouwd werden. Duidelijk is uit de vele signalen wel dát er overlast bestaat. De wethouder zei nog wel dat de 50-meter-regel ook in delen van Eindhoven ingevoerd zou kunnen worden. En verder staat het de raad vrij om scherpere regels te formuleren, zoals het op slot doen van wijken of een regel om maximaal 10 procent kamerverhuur toe te staan, maar de vraag is of daar een meerderheid voor zal zijn. 

Tijdens de presentatie bleek ook dat vergunningaanvragen inmiddels strenger gecontroleerd worden. Uit de buurten kwam immers de klacht dat huiseigenaren een vergunning aanvroegen op basis van verkeerde maten. Omdat anders de kamers te klein werden waardoor er geen vergunning verleend kon worden. Als dat boven water komt, moet de gemeente de aanvrager nog een kans geven om een correcte aanvraag te doen. Sinds de rondleiding door enkele straten worden sommige  vergunningaanvragen bij voorbaat nagemeten.  

Komt een kamerverhuurder er toch, dan moet er een duidelijk klachtensysteem komen. Alle klachten moeten op een plek bij elkaar gebracht worden, zodat het overzicht dat nu nog vaak ontbreekt ook een rol kan spelen bij de vergunningverlening. Wethouder Torunoglu hoopt dat de invoering van een woonoverlast-app, volgens hem de eerste in Nederland, daarbij kan helpen. De app is vanaf begin december beschikbaar. Eerst moet nog het opvolgen van de klachten in het ambtelijk apparaat goed geregeld worden. Wie in de app een klacht achterlaat wordt op de hoogte gehouden van de afwerking, net als bij de Buiten Beter-app nu. 

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Eindhoven