Volledig scherm
Het Natlab in Eindhoven, een van de ondertekenaars van het manifest. © Ruud Balk

‘Te veel bezuinigd, cultuur in Eindhoven bedreigd’

EINDHOVEN - Eindhoven heeft alles in huis om zich als cultuurstad te profileren maar tot op heden is er vooral fors bezuinigd en worden ambities niet waargemaakt. Dat schrijven 35 instellingen als Parktheater, Muziekgebouw Frits Philips, de Effenaar, Natlab, Glow, MU en de Dutch Design Foundation in een pamflet dat komende week naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Alle culturele instellingen hebben de voorbije jaren fors ingeleverd en de kritieke ondergrens is bereikt en hier en daar zelfs overschreden, zo wordt gesteld. De toekomst van cultureel Eindhoven zou daardoor serieus worden bedreigd; de opgelopen achterstand moet nu worden gerepareerd, aldus het pamflet.

Dat Eindhoven ambitieus is, wordt van harte onderschreven door de instellingen. Maar er is méér dan Brainport en economie. ‘Een gezonde, aantrekkelijke stad is niet alleen economisch, maar ook sociaal en cultureel sterk’, zo wordt gesteld. Die ambitie wordt echter niet waargemaakt: ‘Al bij de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord werd geconstateerd dat de culturele voorzieningen in onze stad niet aansluiten bij haar positie en ambitie. Bij die constatering is het helaas gebleven. Alle instellingen hebben de voorbije jaren fors ingeleverd. De kritieke ondergrens is bereikt en hier en daar overschreden. De toekomstbestendigheid van cultureel Eindhoven wordt serieus bedreigd; de achterstand moet nú worden gerepareerd om alle ambities niet bij voorbaat uit te hollen.’

Faire indicatie van cultuurbudget

De opstellers van het manifest willen daarom een faire indexatie van het cultuurbudget van de voorbije acht jaar. MU-directeur Angelique Spaninks: ,,In 2011 bedroeg het totale cultuurbudget 33,8 miljoen euro. Vorig jaar was dat 35,5 miljoen. En dat terwijl de inflatie over die periode elf procent bedroeg, maar dat is nooit verrekend. Daar komt bij dat de basisinstellingen – zoals het Eindhoven Museum, Parktheater, Effenaar en Muziekgebouw – in 2016 5,3 procent hebben moeten inleveren om daarmee andere initiatieven mogelijk te maken. Dat geeft aan dat die ondergrens echt is bereikt en er eerst het nodige gerepareerd en geïnvesteerd moet worden voor we kunnen toekomen aan nieuwe ambities.”

Muziek en dans

De schrijvers van het manifest stellen ook voor om niet langer vast te houden aan alleen TDK (technologie, design en kennis), de marketingformule waarmee Eindhoven zich de voorbije jaren op de kaart heeft gezet. Spaninks: ,,Dat heeft prima gewerkt, maar inmiddels vernauwt dat teveel, en is ook wel wat sleets geworden. Ook andere disciplines als bijvoorbeeld muziek en dans maken een stad. We moeten het hele brede culturele veld daarbij betrekken en het zou goed zijn om daar een plan voor te maken.”

Cultuurbeleid

Dat het pamflet juist nu wordt gestuurd, heeft te maken met het gegeven dat cultuurwethouder Monique List vóór de zomer de zogeheten cultuurbrief wil opstellen. In die brief staat hoe het cultuurbeleid van de stad Eindhoven van 2021 tot 2024 eruit moet komen zien. Half mei en begin juni vinden er bijeenkomsten plaats bij de Stichting Cultuur Eindhoven waarin het culturele veld wordt gevraagd haar ideeën te spuien. Het pamflet neemt daar een voorschot op.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven

Poll

Welke PSV-nieuwkomer maakte tot nu toe de meeste indruk?

  • Armindo Bruma (6%)
  • Timo Baumgartl (48%)
  • Olivier Boscagli (2%)
  • Kostas Mitroglou (16%)
  • Ritsu Doan (28%)
9457 stemmen