Volledig scherm
Stadhuis Eindhoven

Tekort van tientallen miljoenen: Eindhoven in zwaar weer

EINDHOVEN - Een strop voor de gemeente Eindhoven: 2016 wordt met een onverwacht tekort van enkele tientallen miljoenen euro's afgesloten. Dat blijkt uit de nog niet openbaar gemaakte jaarrekening.   

Er hangen donkere wolken boven het Eindhovense stadhuis. Het boekjaar 2016 wordt met een tekort van enkele tientallen miljoen euro's afgesloten. Dat is veel en veel meer dan dit najaar nog werd verwacht. 

Sociaal domein
Bronnen in en rond het Eindhovense college van B en W bevestigen dat er sprake is van zwaar weer.  De tekorten zijn vrijwel volledig toe te schrijven aan het sociaal domein: hogere kosten voor werkloosheidsuitkeringen, voor de bijstand en met name voor de zorg. 

Volgende week woensdag wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de penibele financiële situatie waarin de stad verkeert, tijdens de presentatie van de jaarrekening. Het college wil daar nog niet op vooruitlopen en nu al op het nieuws reageren. Hoe het gat gedicht moet worden, is daarom ook nog niet duidelijk.  

Vestdijk
Tijdens het debat in de gemeenteraad afgelopen dinsdag over het omstreden Vestdijk-plan zinspeelde een enkele fractie al wel op het slechte nieuws. Wethouder Mary-Ann Schreurs (D66) noemde daarbij het sociaal domein zelfs al bij naam en toenaam. 

Het debat dinsdag ging over een al dan niet verondersteld tekort op het plan van 5,5 miljoen euro te versmallen. Daar is naar het zich laat aanzien sprake van een tekort van 2 miljoen euro.    

Bij de gemeente Eindhoven gaat jaarlijks in totaal ongeveer 900 miljoen euro rond. Afgelopen herfst, bij de presentatie van de najaarscijfers, ging het gemeentebestuur nog uit van een tekort van 10 miljoen euro bij het afsluiten van de begroting van 2016. 

Toen al signaleerde het college van B en W dat de kosten voor de gemeente van ww- en bijstandsuitkeringen veel hoger uitvielen dan was begroot. Hoewel de economie al sinds vorig jaar aantrekt, daalde het aantal werklozen en het aantal bijstandsgerechtigden navenant niet even hard mee. 

Dat zorgt bovendien voor extra kosten. De gemeente moet immers meer ambtenaren in dienst nemen om al die uitkeringen af te handelen en om de werklozen weer aan de slag te helpen. 

Wij Eindhoven
Daarnaast zou er in Eindhoven sprake zijn van een noodgedwongen ruimhartig uitkeringsbeleid bij welzijnsinstantie Wij Eindhoven. Met name door decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg en huishoudelijke hulp, zou er sprake zijn van een explosieve stijging van de uitkeringen. 

De Eindhovense wethouder Staf Depla, tevens voorzitter van de commissie financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak daar onlangs nog zijn zorgen over uit. Volgens Depla moet het Rijk over de brug komen voor gemeenten die met tekorten kampen op dit gebied.   

In samenwerking met indebuurt Eindhoven