Volledig scherm
Eindhoven - Stadhuis © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Toch generatiepact in Eindhoven

EINDHOVEN - Nadat de onderhandelingen eerder spaak liepen is er nu toch een akkoord bereikt over verjonging van de gemeenteambtenaren in Eindhoven.

Er wordt nu toch werk gemaakt van het verjongen van het ambtenarenkorps van de gemeente Eindhoven. Het gemeentebestuur en het georganiseerd overleg van de gemeente hebben daarover een akkoord bereikt in de vorm van een 'generatiepact'.

Dat is donderdag bekendgemaakt, in antwoord op vragen over deze kwestie van de fractie van het Ouderen Appel in de Eindhovense gemeenteraad. Begin januari meldde deze krant nog dat de onderhandelingen daarover waren vastgelopen. Een generatiepact houdt in dat oudere ambtenaren 60 procent werken voor 80 procent van hun salaris met behoud van 100 procent pensioenopbouw.

49 jaar
Medio vorig jaar hadden de vakbonden en het gemeentebestuur al een principeakkoord bereikt over invoering van zo'n pact. Doel daarvan was verjonging van het sterk verouderend Eindhovens ambtenarenkorps. Bijkomend voordeel van die verjonging is ook dat de personeelskosten flink afnemen. De gemiddelde ambtenarenleeftijd in Eindhoven is nu 49 jaar.

Maar na de uitwerking van de globale afspraken in dat akkoord eind vorig jaar bleek dat het gemeentebestuur er toch niet aan wilde, zo meldde vakbondsbestuurder Huub Verbeek van CNV Overheid. Volgens Verbeek was die 60/80/100-regeling onbespreekbaar omdat deze in de praktijk te duur zou uitpakken.

Compromis
Het Eindhovense college van B en W laat nu weten dat er desondanks opnieuw onderhandeld is. In die onderhandelingen is nu een compromis bereikt. De 60/80/100-afspraak voor ambtenaren van 62 en ouder blijft grotendeels overeind, maar niet voor de hogere ambtelijke salarisschalen. Dan is sprake van een 60 procent werken, 75 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw.

In de raadsvragen begin vorige maand hekelde het OAE ook de sterk toegenomen kosten van het inhuren van personeel van buiten door de gemeente Eindhoven. Vorig jaar was er sprake van een kostenpost van 32 tot 34 miljoen euro, 30 procent van de personeelskosten van de gemeente Eindhoven en 10 tot 12 miljoen euro meer dan was begroot. Op de opmerkingen van het Ouderenappel daarover gaat het college van B en W niet in.

In samenwerking met indebuurt Eindhoven