Volledig scherm
In zes workshops werden bezoekers geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot Eindhoven Airport. © FotoMeulenhof

Veel meer hinder en zorgen over gezondheid door vliegverkeer Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De hinder van het vliegverkeer en de bezorgdheid over de eigen gezondheid is onder omwonenden van Eindhoven Airport sterk gestegen. Veel mensen klagen over een verstoorde nachtrust, blijkt uit een onderzoek van de GGD. 

De eerste resultaten van het onderzoek onder 2700 omwonenden in de Brainport-regio werden donderdagavond in het Evoluon gepresenteerd tijdens de derde bijeenkomst in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport. Zo’n driehonderd belangstellenden konden daar meepraten en -denken over de toekomst van de luchthaven. 

De toename van de hinderbeleving houdt gelijke tred met de groei die het burgerluchtvaartverkeer de afgelopen jaren doormaakte. Het is niet verwonderlijk dat de meeste  hinder en de grootste bezorgdheid wordt ervaren in de zogeheten 20-Ke-zone, gelegen in de directe omgeving van het vliegveld. Mensen maken zich ernstig zorgen over de uitstoot van CO2 en (ultra)fijnstof door vliegtuigen en storen zich aan de geur van kerosine. 

Verstoorde nachtrust

Bijna de helft van de ondervraagden in de 20 Ke-zone ervaart ernstige geluidhinder. In 2014, bij het vorige GGD-onderzoek, lag dat met 32 procent een stuk lager. Ook in de wijdere omgeving is sprake van ‘significante stijgingen’, aldus onderzoekster Marieke van Ballegooij van de GGD. 

Ruim een kwart van de bewoners ‘onder de rook’ van het vliegveld klaagt over een verstoorde nachtrust. ‘Uitslapen is er echt niet meer bij. Om zeven uur schieten we wakker’, klonk het boos vanuit de zaal. Ook buiten de sigaarvormige 20-Ke-zone die zich uitstrekt van Duizel tot Nijnsel ondervinden de omwonenden hinder. Van alle bewoners zegt 15 procent ernstige geluidsoverlast te ervaren.

Ondanks deze alarmerende uitkomsten, denken veel omwonenden redelijk positief over de luchthaven. Velen vinden Airport belangrijk voor de regionale economie. Dat bleek tijdens de presentatie van een ander onderzoek van bureau Motivaction.  Daarvoor werden in januari 1100  mensen bevraagd. 

Krimpscenario

Tachtig procent van hen, inclusief de ‘naaste buren’, vindt Eindhoven Airport (zeer) belangrijk voor de regio. Voor een meerderheid is een gematigde groei van het aantal vluchten -met 1300 tot 2100 per jaar- acceptabel. Enige toename van het aantal vluchten mag, vinden velen, mits dat niet leidt tot meer geluidhinder en uitstoot. ‘s Nachts vliegen is uit den boze. Opvallende uitkomst: een krimpende luchthaven blijkt voor verreweg de meesten het minst acceptabele scenario. Dat geldt óók voor de omwonenden dicht bij Eindhoven Airport: 38 procent ziet een teruggang niet zitten.  

Eind april biedt ‘verkenner’ van de proefcasus Pieter van Geel zijn advies uit aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Die stuurt het vervolgens door aan de betrokken gemeenten, waarna ook de gemeenteraden nog hun zegje mogen doen over het advies voordat het teruggaat naar Van Nieuwenhuizen. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven