Volledig scherm
© RV

Veertien Eindhovenaren krijgen een lintje

EINDHOVEN - Het regent weer lintjes! In Eindhoven kregen vrijdag 24 april veertien mensen die zich jarenlang als vrijwilliger voor de gemeenschap hebben ingezet, een koninklijke onderscheiding. Tien van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een man werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Melahat Atmaca-Capoglu, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Melahat Atmaca-Capoglu
Volledig scherm
Melahat Atmaca-Capoglu © Fotopersburo Bert Jansen

Melahat Atmaca-Capoglu is door haar vele emancipatieprojecten vertrouwenspersoon voor de hele Turkse gemeenschap in Zuid-Nederland geworden. Ze zet zich al jaren in voor emancipatie binnen etnische groepen in Eindhoven. Sinds 1986 is ze voorzitter van Stichting Nese Divers, geeft ze assertiviteitstrainingen en organiseert ze onder meer projecten rond eerwraak en homoseksualiteit binnen de islam. Sinds 1987 is ze betrokken bij Stichting Inspraak Orgaan Turken (IOT),d, en sinds 1993 is ze bestuurslid van de Turkse vrouwenvereniging in Nederland (HTKB).

Ad van Best,  Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Ad van Best
Volledig scherm
Ad van Best © Fotopersburo Bert Jansen

De Gerardusbuurt is het terrein van Ad van Best, die zich hier sinds 1985 inzet  voor het behoud van het groen, de (verkeers)veiligheid, realisatie van het buurthuis De Zuidwester en het behoud van de Sint Jozefschool. Vanaf 2016 is hij penningmeester van de buurtvereniging Gerardus Plein Plus. Diverse bestuursfuncties bekleedde hij bij de Scouting Stratum, en hij organiseerde vele activiteiten. Vanaf 2007 is Ad van Best penningmeester van het Stratums Dwaaltheater waar hij zorgdraagt voor de financiële haalbaarheid van de producties.

Paul Dinjens, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Paul Dinjens
Volledig scherm
Paul Dinjens © Fotopersburo Bert Jansen

Op diverse fronten zet Paul Dinjens zich in als vrijwilliger. Hij is vanaf 1994 betrokken, thans als voorzitter, van de Missie Ontwikkeling Vrede Eindhoven. Na projecten in onder meer Indonesië en India is de aandacht verlegd naar Afrika. Doel is om elk jaar 20 meisjes in Kenia de schoolbanken in te helpen. Daarnaast draagt hij de natuur een warm hart toe en is hij sinds 1981 actief bij het IVN Nuenen, deels als bestuurslid. Vanaf 2003 heeft Dinjens bij SeniorWeb Nuenen grote aantallen senioren vertrouwd gemaakt op de computer.

Jan-Willem Geurts, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan-Willem Geurts
Volledig scherm
Jan-Willem Geurts © Fotopersburo Bert Jansen

Jan-Willem Geurts maakt zich sterk voor de zwakkeren in de samenleving. Als voorzitter van de Stichting Sports for Children stuurt hij vrijwilligers aan en doet hij de fondsenwerving; bekende sporters hebben hun naam aan de stichting verbonden. Vanaf 2013 is hij mede-initiatiefnemer van de stichting Jewel Kids, en organiseert hij activiteiten en vakanties voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Vanaf 2014 is hij gastdocent bij de Trudo Weekendschool. Ook was Geurts een aantal jaren vrijwilliger op de dierenambulance.

Kees van den Heuvel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Kees van den Heuvel
Volledig scherm
Kees van den Heuvel © Fotopersburo Bert Jansen

Sinds 1993 organiseert Kees van den Heuvel als vrijwilliger taallessen voor migranten in buurtcentrum ‘t Oude Raadhuis te Eindhoven. Hij mobiliseert de vrijwilligers en geeft hen sturing. Daarnaast fungeert hij als leraar, verzorgt hij de administratie en levert hij hand-en-spandiensten. Sinds 2011 werkte hij, tot vorig jaar,  voor de GGzE  op vrijwillige basis als uitstapjesbegeleider voor de  psycho-geriatrische cliënten.

 Su Hoang,  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Su Hoang
Volledig scherm
Su Hoang © Fotopersburo Bert Jansen

Bij de St. Lambertuskerk, onderdeel van de Parochie Sint Joris in Eindhoven, werkt de heer Hoang als vrijwilliger; hier fungeert hij als koster, collectant en acoliet. Behalve deze taken leidt hij nieuwe misdienaars op en faciliteert hij het gebruik van de kerk en het wijkcentrum door andere geloofsgemeenschappen. Ook  assisteert hij bij speciale missen zoals uitvaarten en huwelijken. Ten slotte initieert hij ook nog inzamelacties voor een school in Noord-Vietnam. 

Ben ter Horst, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ben ter Horst
Volledig scherm
Ben ter Horst © Fotopersburo Bert Jansen

Hij is vrijwilliger bij de kerk, het Alzheimer Café én het ziekenhuis. Vanaf 1971 al is Ben ter Horst actief voor de Johanneskerk, onderdeel van de Protestantse gemeente in Eindhoven. Hij is onder meer penningmeester van het wijkfonds, klusjesman en maakt deel uit van de wijkraad van kerkrentmeesters. Voorts zet hij zich in voor het begeleiden van uitvaarten. Sinds  2006 treedt hij vrijwillig op als gastheer voor patiënten bij het Máxima Medisch Centrum, en is hij  begeleider, gesprekspartner, barman en chauffeur bij het Alzheimer Café.

Riet Lesterhuis-Knabben, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Riet Lesterhuis-Knabben
Volledig scherm
Riet Lesterhuis-Knabben © Fotopersburo Bert Jansen

Bij de Eindhovense Reddingsbrigade is Riet Lesterhuis-Knabben al ruim veertig jaar vrijwilliger, onder meer als hulpouder bij jeugdkampen. Sinds 2000 is zij verantwoordelijk voor de servicebalie in  zwembad De Tongelreep. Ook bij Accordeon- en Snarenorkest Da Capo ‘85 is ze sinds 1993 actief op meerdere fronten. Naast al deze activiteiten is Riet Lesterhuis ook nog  barmedewerker bij wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis tijdens evenementen. Vanaf 2014 ondersteunt zij ouderen in de buurt met huishoudelijk werk en bij doktersbezoek. 

Henk Loos, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Loos
Volledig scherm
Henk Loos © Fotopersburo Bert Jansen

Geheel belangeloos zet Henk Loos zich in voor kansarmen in India. Hij is vanaf 1995 penningmeester van Stichting Calcutta Rescue Nederland. Hij reist regelmatig naar India om Calcutta Rescue in India bij te staan en te onderwijzen over hun werk en hoe men daar ook lokaal fondsen kan werven. In de 25 jaar dat hij vrijwilliger is, redde hij vele levens en hielp hij honderden straatkinderen aan onderwijs. Vanaf 2015 is hij penningmeester bij Stichting Pertoeti, een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. 

Kees Planken, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Kees Planken
Volledig scherm
Kees Planken © Fotopersburo Bert Jansen

Al dertig jaar zet Kees Planken zich in voor de natuur. Hij  organiseert o.a. lezingen en wandelingen voor het IVN afdeling Nuenen, hij is natuurgids en actief voor de Stichting Brabants Landschap. In 2009 was hij initiatiefnemer van de groep ‘Samen De Natuur In’ (SDNI, met excursies voor mensen met een beperking. Vanaf 2016 is hij tevens vrijwilliger bij de Stichting Groendomein Wasven. Naast dit alles is Planken ook actief betrokken bij de Vereniging Nederland China, en  begeleidde hij Chinese delegaties bij bezoeken aan Nederland.

Bertus van Waardenburg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Bertus van de Waardenburg
Volledig scherm
Bertus van de Waardenburg © Fotopersburo Bert Jansen

Voor de Stichting Trefpunt Groen Eindhoven, een overkoepelend orgaan van alle milieugroepen, organiseert Bertus van Waardenburg  als bestuurslid sinds 2000  cursussen, congressen en lezingen. Daarnaast helpt hij mensen bij het invullen van hun belastingaangifte bij de Stichting Belastingwinkel Eindhoven. Bestuursfuncties vervulde hij onder meer voor de Vereniging Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieubeheer Eindhoven e.o.  en de Stichting Wereldwinkel Eindhoven. 

Toos Wierema-Ballings, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toos Wierema-Ballings
Volledig scherm
Toos Wierema-Ballings © Fotopersburo Bert Jansen

Sinds 1999 is Toos Wierema-Ballings  actief als vrijwilliger bij de Parochie Sint Joris in Eindhoven, waar ze koster is en waar ze de was verzorgt. Ook draagt ze zorg voor het openen van de kapellen, waar ze ook bijzondere vieringen coördineert. Daarnaast zet zij zich in als lector bij diverse vieringen zoals de H. Mis, en verzorgt ze de koffie. Voor Woonzorgcentrum De Wilgenhof in Eindhoven, onderdeel van Vitalis WoonZorggroep, verzorgt mevrouw Wierema eveneens het kosterwerk. 

Pieter Wijn,  Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Pieter Wijn
Volledig scherm
Pieter Wijn © Fotopersburo Bert Jansen

De heer Wijn was tot aan zijn pensionering (2015) klinisch fysicus bij het MMC en daarnaast van 1991 – 2016 hoogleraar Klinische Fysica aan de TU/e. Hij vormde de brug tussen de klinische en exacte wetenschap en maakte deze laatste vorm van wetenschap toegankelijk voor medici. Gesteld wordt dat door hem het vakgebied ‘Klinische Fysica’ ontstond. Hij ontwikkelde ook een opleidingsplan voor deze nieuwe beroepsgroep, ‘het Eindhovens model’. Dit vormde later de basis voor de opleiding tot klinisch fysicus, en is thans in heel Europa de standaard. 

Jac Willemse,  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jac Willemse
Volledig scherm
Jac Willemse © Fotopersburo Bert Jansen

Als vrijwilliger zet Jac Willemse zich in voor buurt en verenigingen. Hij geeft sinds  1993  financiële adviezen bij de Stichting Jeugdwerk Stratum, en draagt zorg voor onderhoud van gebouwen.  Voor gemengd koor Sparkle organiseerde hij onder meer optredens, zorgde voor de catering en voor vervoer van de koorleden.  Bardiensten draait hij sinds 2008 bij buurthuis De Boemerang te Eindhoven. Ook is hij vrijwilliger bij Humanitas en bezoekt en ondersteunt hij eenzame mensen. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven