Volledig scherm
© Bert Jansen

Verbod van giftreinen onzeker, maar is dat erg?

EINDHOVEN - Treinvervoerders zijn te laks en daarom gaat staatssecretaris Sharon Dijksma ingrijpen: giftreinen worden verplicht verbannen naar de Betuweroute. Het klinkt heel stoer, maar het is zeer de vraag of de demissionaire bewindsvrouw het waar kan maken. En het is zelfs onzeker of de regio er iets mee opschiet. Het effect kan ook zijn dat hier de risiconormen - en dus het aantal toegelaten treinen met gevaarlijke stoffen - verhoogd worden. 

Voor vele miljarden heeft Nederland de Betuweroute aangelegd, exclusief voor goederenvervoer. Om de gewone spoorlijnen door steden en dorpen in onder meer Brabant te ontzien. En dat werkt ook. Maar toch, constateren alle betrokkenen, rijden er veel meer giftreinen door bijvoorbeeld Eindhoven, Helmond en Deurne dan gehoopt. Niet alleen omdat vervoerders de kortste weg kiezen, maar ook omdat de Duitsers het grensverkeer soms via Venlo of Oldenzaal in Twente dwingen en omdat er aan de Duitse tak van de Betuwelijn wordt gewerkt. En dat gaat nog lang duren, mogelijk zelfs tot 2025. 

Dat werd al in oktober 2016 vastgesteld. En dus ging staatssecretaris Dijksma in overleg met alle partijen, op zoek naar oplossingen. Maar nu blijkt dat het haar niet snel genoeg gaat. Dijksma blijft praten en zoeken naar oplossingen, maar ze start ook een procedure om tot een 'routeringsbesluit' te komen. Als dat valt, bepalen voortaan niet ProRail en de vervoerders de route maar dan verbiedt de bewindsvrouw eenvoudigweg het gebruik van bijvoorbeeld de route Eindhoven-Venlo voor gevaarlijke stoffen. 

Hobbels

Toch zijn er nog heel veel hobbels op het spoor voordat het zover is. Binnenkort treedt een nieuw, meer werkgeversgezind kabinet aan. Dat kan anders besluiten. Temeer omdat de bureaus die de goederenstroom onderzochten een routeringsbesluit nu 'niet opportuun' achten. Zij wijzen ook op het feit dat de Betuwelijn niet altijd beschikbaar is door de werkzaamheden. Dat Duitsland of de ligging van een fabriek de treinen soms dwingt de Brabant- of Twenteroute te nemen. Ook op het feit dat de zogenaamde risicoplafonds soms om politieke redenen veel te laag zijn vastgesteld. Als voorbeeld daarvan noemen ze uitgerekend de lijn Eindhoven-Venlo. Daar mogen nu eigenlijk helemaal geen wagons met gevaarlijke stoffen langs, terwijl dat voor de veiligheid van omwonenden niet per se nodig is. Verhoging van de plafonds zou een optie zijn. 

Ook de bedrijven die de stoffen 'verladen' en vervoeren zien niets in het routeringsbesluit. Dat leidt immers tot veel hogere kosten door omrijden én door de hogere gebruikstarieven van de Betuwelijn. Zij vinden, net als de onderzoekers, dat er eerst naar andere oplossingen moet worden gekeken. Ze zijn graag bereid te praten over één loket voor alle vervoerders, betere veiligheidsmaatregelen langs het spoor en aan het materieel, en een herijking van de risicoplafonds. 

Kwetsbare objecten

Het is dus maar zeer de vraag of een nieuwe bewindsman- of vrouw op vervoer de giftreinen over de Betuwelijn gaat dwingen. Is dat erg? Is het risico groot? Nee, roepen alle betrokkenen, inclusief de gemeente Eindhoven. De situatie is nu nergens écht gevaarlijk. De norm is: er mogen geen kwetsbare objecten zoals woningen staan in een gebied waar de kans op overlijden door vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor groter is dan eens per 1 miljoen jaar. En dat is ook niet het geval. Overigens wordt daar dan wel aan toegevoegd dat het spoor veilig is, maar dat dat geen zekerheid biedt dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Al blijft het spoorvervoer de veiligste der vervoersmiddelen. Dat dan weer wel. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven

Poll

Welke PSV-nieuwkomer maakte tot nu toe de meeste indruk?

Welke PSV-nieuwkomer maakte tot nu toe de meeste indruk?

  • Armindo Bruma (6%)
  • Timo Baumgartl (48%)
  • Olivier Boscagli (2%)
  • Kostas Mitroglou (16%)
  • Ritsu Doan (28%)
9077 stemmen