Volledig scherm
De locatie aan de Kanaaldijk-Noord/Quinten Matsyslaan in Eindhoven waar het nieuwe dierenasiel voor de regio Eindhoven moet komen. © Michel Theeuwen

Vertraging nieuwe dierenopvang regio Eindhoven door stikstofdiscussie

EINDHOVEN - De nieuwbouw voor de regionale dierenopvang in Eindhoven is een van de eerste slachtoffers van de stikstofdiscussie. Het plan van de regiogemeenten loopt een vertraging op van zeker drie tot zes maanden. 

En dat terwijl de procedure voor de locatie aan de Kanaaldijk-Noord op bedrijventerrein De Kade al ver was gevorderd. De gemeenteraad van Eindhoven had het bestemmingsplan al goedgekeurd. Maar uit nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat er sprake is van een miniem effect op natuurgebieden als het Leenderbos en de Strabrechtse Heide. Dat maakt een nieuw bestemmingsplan en daar bovenop nog een milieu-effectrapportage (MER) nodig. Alles bij elkaar zou dat een tot anderhalf jaar extra kosten. Daarom kiest het college van B en W van Eindhoven voor een andere weg, via een uitgebreide omgevingsvergunning. Dat leidt tot maximaal een drie tot zes maanden vertraging, aldus de gemeente Eindhoven. 

Volledig scherm
dierenasiel Eindhoven © Fotopersburo van de Meulenhof bv

De nieuwe tegenvaller komt bovenop de al jaren lopende discussie over een nieuw dierenasiel dat het oude aan de Doornakkersweg in Eindhoven moet vervangen. De Dierenbescherming die het centrum beheert kampt daar al jaren met ruimtegebrek in de ernstig verouderde onderkomens. Die organisatie is ook ‘beoogd’ beheerder van het nieuwe asiel. Woordvoerder Dik Nagtegaal zegt dat ‘vertraging nooit leuk is’. ,,Dat betekent nog een jaar lapwerk. Maar het is niet zo dat de opvang in gevaar komt. Bovendien is er sprake van overmacht, en daar kun je niet veel aan doen.”

De regiogemeenten die deelnemen aan de regeling voor dierenopvang (inmiddels zijn dat er nog slechts dertien) hebben een uitgebreid onderzoek laten doen naar een groot aantal locaties. Daaruit kwam het terrein tussen Kanaaldijk-Noord en Quinten Matsyslaan op bedrijventerrein De Kade als beste uit de bus. 

Dierenopvang past niet tussen bedrijven

Dat overigens tot verbazing van Ondernemerskontakt De Kade. Die vindt volgens secretaris Bjorn Seerden dat een dierenopvang hier niet thuis hoort. De gemeente meet volgens hem met twee maten: veel bedrijven die in afwijking van het bestemmingsplan iets wilden, kregen nul op rekest, terwijl Eindhoven voor zichzelf wel een uitzondering maakt. Bovendien vrezen ze dat het dierenasiel overlast gaat veroorzaken waardoor omliggende panden minder makkelijk verkoopbaar zijn.  

Ondernemerskontakt De Kade heeft bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan. De gemeente Eindhoven neemt die mee in de nieuwe procedure, zo is beloofd. 

Volledig scherm
Het braakliggende stuk grond in het midden, aan het Eindhovensch Kanaal, is in beeld voor de nieuwbouw van Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven. Op de foto ook duidelijk het DAF-terrein (onder), de rotonde Quinten Matsyslaan en rechts daarvan de nieuwe tijdelijke woningen van corporatie Trudo. © Ronald Otter

Bovenop de uitgebreide omgevingsvergunning die de gemeente gaat verlenen, is ook nog een natuurvergunning van de provincie nodig. Dat kan later, tijdens de bouw, omdat het voornamelijk om het gebruik van het nieuwe gebouw gaat. Daarbij is sprake van een extra stikstofuitstoot van 0,01 microgram per hectare, vooral door de dieren die er gehuisvest worden. Dat valt wel te repareren, denkt het college van B en W, omdat het oude dierenasiel immers gesloopt wordt. Dat mag afgetrokken worden (salderen) van de uitstoot in het nieuwe gebouw. 

Inmiddels zijn de regiogemeenten ook een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het werk ín de nieuwe opvang gestart. De oude is verlopen. Dat lijkt een formaliteit omdat de Dierenbescherming de enige organisatie is die deze klus aankan. Nu zeker, want sluiting van de Doornakkersweg is noodzakelijk om de nieuwe vergunning mogelijk te maken. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven