Bij GGzE in Eindhoven bedraagt de wachttijd voor mensen met autisme momenteel 72 weken, bij het Regionaal Autisme Centrum in Helmond volgens een zegsvrouw ‘enkele maanden.’
Volledig scherm
Bij GGzE in Eindhoven bedraagt de wachttijd voor mensen met autisme momenteel 72 weken, bij het Regionaal Autisme Centrum in Helmond volgens een zegsvrouw ‘enkele maanden.’ © Thinkstock

Wachttijden bij autisme worden langer in de regio

Interactieve kaartEINDHOVEN/HELMOND - Wachttijden voor mensen met autisme in Zuidoost-Brabant zijn vorig jaar opgelopen van gemiddeld 32.3 weken in het eerste kwartaal tot 39.3 in het vierde kwartaal. Registratie van het landelijk centrum voor de zorg Vektis wijst dat uit.

De toename heeft te maken met oprakende budgetten bij zorgverleners, met een groei van het aantal mensen dat problemen heeft met autisme en een tekort aan psychiaters, zo valt op te maken uit reacties van regionale zorgverleners. In september bereikte de gemiddelde wachttijd in de regio een piek van 46 weken, in maart lag het gemiddelde van de regionale zorginstellingen op 32.3. Bij GGzE in Eindhoven bedraagt de wachttijd momenteel 72 weken, bij het Regionaal Autisme Centrum in Helmond volgens een zegsvrouw ‘enkele maanden.’

Acceptabel

Zorgaanbieders vinden veertien weken vanaf de aanmelding tot start van de behandeling de maximale ‘acceptabele wachttijd.’ Uit een inventarisatie bij ggz-instellingen op 1 juli 2019 bleek dat landelijk ongeveer tienduizend mensen langer dan die zogeheten Treeknorm op zorg wachtten. Dat cijfer geldt voor alle psychische aandoeningen samen, niet enkel voor autisme.

De gemiddelde wachttijd voor autisme is de langste van het land. Dat hangt samen met relatief veel mensen met autisme in de regio. Al in 2011 werd vastgesteld dat Eindhoven drie keer meer kinderen met autisme telt dan andere regio’s. 

Quote

De snelle veranderin­gen maken dat mensen met autisme het nu lastiger hebben.

Brigitte Stuurstraat, Directeur Regionaal Autisme Centrum Helmond

Brigitte Stuurstraat, inhoudelijk directeur van het Regionaal Autisme Centrum Helmond, stelt dat de veranderende maatschappij van invloed is op de toenemende zorgvraag bij mensen met autisme.

,,Er is meer hectiek, veel reorganisaties bij bedrijven. Een eenvoudig voorbeeld: vroeger zat de boekhouder op zijn eigen kantoortje. Hij was misschien een beetje vreemd maar hij deed zijn werk goed zolang hij maar niet steeds iets anders moest doen. Dat is nu niet meer aan de orde. De snelle veranderingen maken dat mensen met autisme het nu lastiger hebben”, zegt de directeur van het Regionaal Autisme Centrum. Sinds het begin van dit jaar heeft haar instelling alweer honderd aanmeldingen binnen van mensen die zorg nodig hebben.

Budget

Het budget dat het Regionaal Autisme Centrum jaarlijks krijgt van verschillende zorgverzekeraars was in sommige gevallen in juli al op, schetst Stuurstraat. ,,We krijgen van sommige verzekeraars dit jaar wel een verhoging en hopen nu beter uit te komen.”

Een zegsman van GGzE wijst erop dat de lange wachttijd voor autisme een landelijk probleem is. ,,Het heeft meerdere oorzaken waar geen simpele oplossing voor is. Landelijk is er een tekort aan psychiaters. Dat geldt ook voor GGzE. We spannen ons maximaal in om hen te werven.”

In samenwerking met indebuurt Eindhoven