Volledig scherm
Rik Thijs. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Wethouder Rik Thijs: 'Nauwelijks alternatieve warmtebronnen in Eindhoven’

EINDHOVEN - Eindhoven heeft nauwelijks alternatieve, duurzame warmtebronnen om de woningen van het aardgas af te helpen. Bovendien zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn bijzonder hoog. Eindhoven kan dat echt niet zonder rijksbijdrage organiseren en aanleggen, zegt wethouder Rik Thijs.

,,Nee, het is zeker niet makkelijk maar ook niet onmogelijk. We hebben immers tot 2050 de tijd", aldus de milieu-wethouder van GroenLinks. Bijkomend probleem is dat het college van B en W ook liever geen uitbreiding ziet van de twee biomassacentrales in Meerhoven en op Strijp-T, want die zijn eigenlijk niet zo milieuvriendelijk. Tegelijkertijd is Eindhoven wel afhankelijk van het in de centrales opgewarmd water voor het warmtenet. Dat is een van de weinige zekere alternatieven voor gas. 

Volledig scherm
Biomassa centrale Meerhoven Eindhoven © Fotopersburo van de Meulenhof BV

,,Het moet niet zo zijn dat we hier straks tien biomassacentrales hebben draaien op Canadese houtsnippers; dat is geen goede energietransitie. Biomassa, nee, tenzij het echt niet anders kan, dat is het uitgangspunt.”

Thijs vertelt dat in een toelichting op de Warmtevisie 2020, waarin de gemeente de mogelijkheden voor het afkoppelen van het aardgas in de stad verkent.  Dat is nodig om de milieudoelen voor CO2-uitstoot te halen. Dat gebeurt onder regie van de gemeente die in 2050 energieneutraal wil zijn. Dat is ook meteen de reden dat Thijs nog wel gelooft in zijn missie om de hele stad van het aardgas af te helpen. ,,Niet alles hoeft ineens, we hebben de tijd.  Bovendien is er nog de kans dat we via innovatie nieuwe warmtebronnen aanboren", aldus Thijs. 

Immense opgave

Thijs spreekt van een ‘immense opgave voor de generatie na ons’. ,,Eindhoven heeft nu eenmaal niet de 'luxe’ van een Tata Steel (Hoogovens - red.) waarvan de warmte gebruikt kan worden voor woningen. Al levert dat ook veel andere problemen op", realiseert hij zich.  Eindhoven heeft wel kleinere bedrijven waarvan de geproduceerde warmte naar het warmtenet geleid kan worden. Komend jaar vinden er onderzoeken plaats naar de mogelijkheden voor datacentra op Park Forum en op de High Tech Campus en enkele bedrijven op De Hurk. 

Quote

Buurten gaan pas van het aardgas af gaan als het alterna­tief dat aangelegd kan worden, neutraal is voor de woonlasten van huurders en particulie­re eigenaren.

Rik Thijs, Wethouder milieu Eindhoven

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is de warmte in water van  de rioolwaterzuivering van waterschap De Dommel, het Afwateringskanaal Gender en het Beatrixkanaal te gebruiken. Het gaat in de meeste gevallen wel om water met lage temperaturen, voor de nabijgelegen woningen. 

Verder noemt de Warmtevisie nog te onderzoeken bronnen als zonthermie (zonneboilers, eventueel in grote parken), geothermie (aardwarmte, eind dit jaar moet meer duidelijk zijn uit landelijk onderzoek), warmteopslag en het gebruik van waterstof en biogas (opgewekt bij de vergisting van afval, bijvoorbeeld door Cure). 

De drie pioniersbuurten 't Ven, Generalenbuurt en Sintenbuurt, en Woensel-West en Limbeek zijn de eerste waar de gemeente dit jaar een plan voor alternatieve warmtebronnen wil maken. Belangrijkste alternatief nu is aansluiting op het warmtenet van Ennatuurlijk. Volgend jaar volgt een Transitievisie en daarna komen jaarlijks drie nieuwe buurten aan bod. Na 2030 wordt dat aantal verhoogd tot zes tot acht. 

Thijs benadrukt dat buurten pas van het aardgas af gaan als het alternatief ‘neutraal is voor de woonlasten van huurders en particuliere eigenaren'. ,,Want het moet inclusief. Het mag niet zo zijn dat deze operatie bijdraagt aan het vergroten van de kloof in de samenleving.” Dat betekent volgens de wethouder wel dat soms voor een collectieve oplossing gekozen kan worden ten koste van individuele eigenaren die al een andere alternatieve warmtebron hebben aangelegd. 

Volledig scherm
Kaart met mogelijke alternatieve warmtebronnen in de stad Eindhoven. © Gemeente Eindhoven
Volledig scherm
Verklaring bij kaart met alternatieve warmtebronnen stad Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

Verder is op de site eindhovenduurzaam.nl te zien welke alternatieve warmtebron in welke buurt het meest voor de hand ligt. Ongeveer tweederde van de stad is blauw: hier zullen kleine collectieve of individuele oplossingen per woning gezocht moeten worden. Ook staan er tips. ,,Want veel mensen vragen zich toch af wat ze moeten doen als de cv-ketel het begeeft. Soms is het antwoord een lease-ketel nemen, soms kun je beter nog even afwachten. Maar in ieder geval kun je altijd isoleren. En een goede adviseur in de arm nemen”, aldus wethouder Thijs. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven