Woondeal Eindhoven-Den Haag: 27.000 woningen in regio tot 2024

videoEINDHOVEN - Tot 2024 moeten in het stedelijk gebied Eindhoven-Helmond zo'n 27.000 woningen gebouwd worden, alleen in Eindhoven al 15.000, 3000 per jaar. Minister Kajsa Ollongren steunt die versnelling met 750.000 euro voor onderzoek en experimenten, en met hulp bij het maken van nieuwe regels die tijdswinst betekenen. Onder meer het belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan wordt verbouwd tot woningen vanaf 2022. 

Dat staat in de Woondeal die Ollongren, wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven en gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant donderdagmorgen getekend hebben. Dat gebeurde in het dakpaviljoen van gebouw TQ op Strijp-T.  Het was de tweede ‘deal’ die de minister van Binnenlandse Zaken tekende, na Groningen. Nu onderhandelt ze nog met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De D66-bewindsvrouw wil zo een bijdrage leveren aan het bouwen van de 75.000 woningen per jaar die er landelijk nodig zijn.  Voor Eindhoven alleen betekent dat een stijging van het aantal woningen per jaar van 1000-2000 naar 3000. 

Minister Kajsa Ollongren en wethouder Yasin Torunoglu kregen op het dak van gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven een uiteenzetting over de bouwplannen in de stad.
Volledig scherm
Minister Kajsa Ollongren en wethouder Yasin Torunoglu kregen op het dak van gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven een uiteenzetting over de bouwplannen in de stad. © Michel Theeuwen

“Eindhoven en de regio bloeien op een indrukwekkende manier. Maar dat levert ook druk op op de woningmarkt, over de hele linie. We willen alle groepen die een plek zoeken helpen en wel snel”, zei de minister op het dak van TQ. Zij benadrukte dat de handtekeningen het begin markeren van de samenwerking; veel moet nog nader uitgewerkt worden. In de deal wordt de bouw van 1000 tijdelijke woningen aangekondigd, omdat ,,als je een woning zoekt er weinig aan hebt dat er over vijf jaar gebouwd wordt”, zoals Torunoglu het verwoordde. 

Hier heeft de stad wel hulp nodig van het rijk. ,,Je mag tijdelijke woningen maar tien jaar laten staan. Dat is te weinig om het rendabel te maken, dat is niet haalbaar. Dus praten we met Den Haag over het oprekken van die termijn", aldus de wethouder. De tijdelijke woningen voor studenten, arbeidsmigranten en expats moeten komen te staan aan de Castiliëlaan (voormalig azc) en het Slachthuisterrein bij de Berenkuil in Eindhoven, maar ook Veldhoven en Helmond (bijvoorbeeld vooruitlopend op de bouw van Brainport Smart District in Brandevoort (BSD) hebben interesse. Voor onderzoek naar vernieuwing in de woningbouw, bijvoorbeeld met 3D-geprinte huizen en in BSD, stelt de minister 150.000 euro beschikbaar.

Minister Kajsa Ollongren, wethouder Yasin Torunoglu en gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant tekenden donderdag in gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven de Woondeal 2019.
Volledig scherm
Minister Kajsa Ollongren, wethouder Yasin Torunoglu en gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant tekenden donderdag in gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven de Woondeal 2019. © Michel Theeuwen

Op termijn moeten de woningen gebouwd worden op de negen voorkeurslocaties in de regio, maar ook in het gebied rond de Fellenoord en het spoor in Eindhoven, het KnoopXL., en in de binnenstad en Strijp-S. Dat kan sneller als Haagse regels wat aangepast worden, waar dat kan. Daarover gaan de gemeente, de provincie en het rijk de samenwerking aan. Zo kunnen bijvoorbeeld bestemmingsplannen flexibeler gemaakt worden en de procedures verkort (met maximaal een half jaar) door toepassing van de Crisis- en Herstelwet bijvoorbeeld.  Gebiedmanager Jos Roijmans vroeg bij de minister aandacht voor de mogelijke plannen om meer treinen met gevaarlijke stoffen door Eindhoven te loodsen. ,,We moeten in de spoorzone en in KnoopXL op termijn zo'n 13.000 woningen bouwen. Dat gaat niet lukken met aanpassingen van de bouwplannen als het rijk de externe veiligheid niet goed regelt.” In de Woondeal staat dat de minister zich gaat inspannen om de effecten op de woningbouw zo klein mogelijk te houden. 

Het belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven (onder) wordt als het aan de Rijksvastgoeddienst ligt, omgebouwd tot woningen. In 2022 komt het gebouw vrij. De dienst verhuist wellicht al eerder naar het voormalige Rabobank-gebouw aan de Fellenoord. FOTO RONALD OTTER
Volledig scherm
Het belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven (onder) wordt als het aan de Rijksvastgoeddienst ligt, omgebouwd tot woningen. In 2022 komt het gebouw vrij. De dienst verhuist wellicht al eerder naar het voormalige Rabobank-gebouw aan de Fellenoord. FOTO RONALD OTTER © Ronald Otter

Voor de bouw van middenhuurwoningen tot 800-900 euro krijgt de gemeente in speciale gevallen de mogelijkheid de beginhuur van projecten vast te stellen. Ollongren heeft daarvoor een voorstel in de maak voor een ‘noodknop’: tijdelijk mogen gemeenten dan de maximale huur op basis van de WOZ-waarde van een woning vastleggen. Bovendien krijgen corporaties wat meer mogelijkheden om dat soort woningen te bouwen. In Eindhoven wordt daar al naar gekeken. 

Aan de wens van gemeente en woningcorporaties om sociale woningbouw makkelijker te maken door de verhuurdersheffing en de belastingen voor de corporaties te verlagen, komt Ollongren niet tegemoet. Deze kabinetsperiode zit er niet meer in de al aangekondigde twee keer 100 miljoen lagere heffing, aldus de minister.

Minister Kajsa Ollongren (links) bracht - na het tekenen van de Woondeal - een werkbezoek aan de wijk Limbeek in Eindhoven, met wethouder Yasin Torunoglu (rechts). Ze sprak onder meer met wijkagenten.
Volledig scherm
Minister Kajsa Ollongren (links) bracht - na het tekenen van de Woondeal - een werkbezoek aan de wijk Limbeek in Eindhoven, met wethouder Yasin Torunoglu (rechts). Ze sprak onder meer met wijkagenten. © Michel Theeuwen

Limbeek

Ollongren bracht vervolgens nog een werkbezoek aan de wijk Limbeek. Daar praatte ze onder meer met de manager van de Jumbo, Hans Zwijsen, met wijkagenten, de gebiedscoördinator en een wijkbewoner. Ollongren noemde de buurt een voorbeeld waar de samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente ook de sociale leefbaarheid kan bevorderen. Voor deze wijk wordt een samenwerkingstafel van allerlei instanties opgericht die gaat werken naar het voorbeeld van de integrale wijkaanpak in Rotterdam-Zuid. 

Minister Kajsa Ollongren (links) bracht - na het tekenen van de Woondeal - een werkbezoek aan de wijk Limbeek in Eindhoven, met wethouder Yasin Torunoglu (rechts).
Volledig scherm
Minister Kajsa Ollongren (links) bracht - na het tekenen van de Woondeal - een werkbezoek aan de wijk Limbeek in Eindhoven, met wethouder Yasin Torunoglu (rechts). © Michel Theeuwen

Ze stelt bovendien 500.000 euro beschikbaar voor twee pilots in Oud-Woensel. Hier willen de partijen bekijken hoe ze malafide verhuurders aan kunnen pakken met de spelregels voor woningsplitsing en het opsporen van woonfraude. Ook  wordt ondermijning, het tegengaan van bijvoorbeeld witwassen van crimineel geld door vastgoedtransacties, aangepakt in Oud-Woensel. Later kan die werkwijze ook naar andere wijken in de stad uitgebreid worden. 

Download de app van het ED
Download de gratis nieuwsapp van het ED. Zo ben je altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws en bekijk je gemakkelijk alle nieuwsvideo’s. Download nu de nieuwe versie in de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android).

In samenwerking met indebuurt Eindhoven