Volledig scherm
Bouwkranen domineren het beeld van Strijp-S in Eindhoven op dit moment. © Michel Theeuwen

Zorgen in bouw regio Eindhoven-Helmond over stikstofcrisis

EINDHOVEN - Bouwend Nederland maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de stikstofdiscussie. In Noord-Brabant heeft het uitblijven van bouwvergunningen consequenties voor 80 projecten met ruim 3300 woningen. Als die helemaal stil komen te liggen kan dat een verlies van ruim 3600 banen betekenen.  

Voorzitter Hans Geertman van Bouwend Nederland Zuid pleit daarom voor het snel nemen van maatregelen om de stroom van vergunningen weer op gang te brengen. ,,Want als we lang wachten leidt dat volgend jaar zeker tot een productiegat, met alle gevolgen van dien", aldus de directeur van aannemersbedrijf Huybregts Relou uit Son en Breugel.   

De landelijke organisatie van 4300 bouwbedrijven staat daarom ook sympathiek tegenover de landelijke actiedag op woensdag 30 oktober, georganiseerd door een groep van grondverzetbedrijven onder de naam Grond in Verzet. Geertman vindt dat het zou moeten gaan om publieksvriendelijke acties. ,,Wij gaan niet met onze shovels of vrachtwagens naar Den Haag rijden, zoals de boeren deden.” 

Volledig scherm
Hans Geertman uit Waalre, voorzitter van de regio Zuid-Nederland van Bouwend Nederland, de belangenvereniging van bouwbedrijven. Hij is ook directeur van bouwbedrijf Huybregts-Relou in Son en Breugel, onderdeel van VB Groep. © Bouwend Nederland

Grondverzetbedrijven hebben bovendien gebrek aan werk door de mogelijke aanwezigheid van schadelijk PFAS-stoffen, zoals GenX. Daardoor mogen bouwgrond, rivierslib en dergelijke niet verplaatst worden, zonder onderzoek naar de vervuiling. Dat kost tijd. 

Het verwachte verlies aan banen komt uit een enquête die Bouwend Nederland hield onder leden. 88 procent van die bouwbedrijven verwacht last te hebben van de stikstofdiscussie, als er niks gebeurt. Landelijk zouden ruim 900 bouwprojecten met een totale waarde van 4,4 miljard euro stilstaan.

Quote

Nu merk je er nog niet veel van, want we bouwen nog vooral op de vergunnin­gen van afgelopen jaar. Sinds juni zijn er geen nieuwe vergunnin­gen meer verleend. Dat leidt volgend jaar zeker tot een gat in de bouwproduc­tie

Hans Geertman, Voorzitter Bouwend Nederland Zuid

Maar hoe concreet is dat banenverlies? ,,Nu merk je er nog niet veel van, want we bouwen nog vooral op de vergunningen van afgelopen jaar. Sinds juni zijn er geen nieuwe vergunningen meer verleend. Dat leidt volgend jaar zeker tot een gat in de bouwproductie", aldus Geertman.  Directeur Arno van  Tilburg van Stam + De Koning Bouw in Eindhoven bevestigt dat verhaal. Het is onlangs gestart met de bouw van een groot aantal woontorens op Strijp-S. ,,Daar zijn we nog wel anderhalf tot twee jaar mee bezig. Maar er moet nu wel iets gebeuren, anders gaan we het wel merken volgend jaar.” 

Vergunningen mogen niet meer afgegeven worden omdat de Raad van State heeft bepaald dat de compensatie voor extra stikstofuitstoot niet goed genoeg geregeld is. 

Volledig scherm
DEN BOSCH - Een Friese vlag op een tractor om actie te voeren tegen de strenge stikstofregels. De actie vond plaats in aanloop naar het statendebat over landbouw. ANP ROB ENGELAAR © ANP

Belangrijkste probleem is volgens Geertman de grote mate van onzekerheid waarin de bedrijven verkeren. ,,Het rijk heeft nu tot 1 december de tijd genomen om met maatregelen te komen. Dus er is nog steeds veel onduidelijk.  Dat heeft ook maatschappelijke consequenties: het wordt alleen maar moeilijker om een woning te vinden”, aldus Geertman.

Bouwend Nederland pleit ervoor om haast te betrachten en de woningbouw apart te behandelen, omdat de uitstoot van stikstof minimaal is,  zeker die op afstand van de natuurgebieden. Bedrijven zijn ook bereid om de uitstoot bij de bouw aan te pakken, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische kranen. 

In samenwerking met indebuurt Eindhoven