Jannie Visscher.
Volledig scherm
Jannie Visscher. © Van Rangelrooij fotografie

Zorgen SP Eindhoven over lagere subsidies

EINDHOVEN - De gevolgen van een verkapte subsidieverlaging in Eindhoven zijn nog allerminst duidelijk, betoogt de SP-fractie in de Eindhovense gemeenteraad.

Kunnen Eindhovense verenigingen, instellingen en organisaties straks nog wel aan hun doelstellingen voldoen? Dat vraagt de SP-fractie in de Eindhovense gemeenteraad zich af. Aanleiding daarvoor is de verkapte subsidieverlaging waar alle maatschappelijke instanties met ingang van komend jaar mee te maken hebben.

SP-raadslid Jannie Visscher is daar ernstig bezorgd over, zo bleek dinsdagavond tijdens een eerste bespreking van de gemeentelijke begroting voor het komende jaar. ,,Wij willen eerst meer inzicht in de directe en indirecte consequenties van deze maatregel", lichtte de oud-wethouder toe. ,,Dat inzicht ontbreekt nu volledig. Dat maakt me erg ongerust."

Normaal gesproken werden alle subsidies in Eindhoven elk jaar met twee procent verhoogd. Daarmee werd iedereen die subsidie krijgt van de gemeente gecompenseerd voor gebruikelijke prijsstijgingen.

De nieuwe Eindhovense coalitie - VVD, GroenLinks, PvdA en CDA - heeft nu afgesproken dat die zogenoemde prijsindexatie de komende vier jaar beperkt blijft tot 1 procent. Dat levert het gemeentebestuur het aankomend jaar meteen al een besparing op van 4 miljoen euro.

De coalitie heeft dat geld nodig om - na een paar jaar van grote tekorten - de begroting weer sluitend te maken. Een van de andere maatregelen om dat voor elkaar te krijgen, is door de woonlasten te verhogen. Die stijgen met zo'n tien procent, en dat kost een gemiddeld Eindhovens huishouden zestig euro per jaar extra. ,,Maar het blijft wat die subsidiekortingen betreft niet bij een jaar",vervolgt SP-raadslid Visscher. ,,In het coalitieakkoord staat dat dit ook de drie jaren na 2019 het geval zal zijn. Dat betekent dat de effecten van deze korting zich gaan opstapelen. Nogmaals: we weten niet wat daar de gevolgen van zijn."

De SP is bang dat tal van Eindhovense verenigingen daardoor uiteindelijk niet meer aan hun doel kunnen voldoen. ,,En dat willen we niet hebben, dat spreekt voor zich." Visscher kondigt daarom aan dat de SP het college hierover volgende week, bij de volgende begrotingsbesprekingen, nader aan de tand zal gaan voelen.

Overigens bleek dinsdagavond wel dat nog niet zeker is dat de verkapte subsidieverlaging ook in de drie jaren na 2019 steeds doorgevoerd wordt. De bedoeling is dat er elk jaar een evaluatie volgt, zo zei een van de gemeenteambtenaren die de raadsvragen beantwoordden. ,,Pas daarna volgen er besluiten over."

In samenwerking met indebuurt Eindhoven