Volledig scherm
De emissie van veehouderijen daalt vooral op papier. © Lex van Lieshout

Afname geuruitstoot in Bladel is onzin

OPINIEDe landbouwsector en de politiek schermen volgens A. Vermeulen en E. van Overbeek uit Bladel met papieren rendementen, om strengere geurnormen te voorkomen. Het tweetal schreef namens Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieuwerkgroep Kempenland een opinieartikel.

Bladel niet naar strengste geurnorm, zo lezen we in het ED. Een gemiste kans. Als belangrijk argument wordt gebruikt dat sinds 2008 de geuruitstoot in Bladel met 36 procent zou zijn afgenomen. Op papier zal dit best kloppen, in werkelijkheid is het onzin.

Stel dat de auto-industrie na dieselgate bekendmaakt dat de uitstoot van dieselmotoren zo laag is dat geen extra voorwaarden nodig zijn. Het journaal zou ermee openen. De uitspraak over geuremissie is van eenzelfde niveau. De echte geuremissie is nooit gemeten, het gaat om papieren berekeningen die niets met de werkelijkheid te maken hebben. Net als bij dieselgate zijn de luchtwassers, die zorgen voor de zogenaamde daling van de stank, fijnstof en ammoniak, alleen in het laboratorium getest. Daar halen ze fantastische resultaten. In werkelijkheid vallen deze resultaten erg tegen.

Tijdens de evaluatie van de Wet Geurhinder en Veehouderij is gebleken dat luchtwassers die in de vergunningen zijn 'verwerkt' met rendementen van 70 tot 85 procent dit in de praktijk bij lange na niet halen. Bovendien moeten ze elke dag gedurende een bepaalde periode worden uitgeschakeld vanwege noodzakelijke zelfreiniging en werken ze evenmin bij aanzienlijke perioden van aan- en afvoer van gigantische aantallen dieren. Ook de GGD waarschuwt hiervoor.

Schermen met papieren rendementen

Als de sector en een deel van de politiek echt ervan overtuigd zijn dat de luchtwassers maximale rendementen behalen, moeten zij juist apetrots zijn en de voor de volksgezondheid noodzakelijke strenge geurnormen toejuichen. Helaas laten zij dat ook in sommige andere Kempengemeenten nimmer blijken. De gemeente Reusel-de Mierden verdient hier een pluim, zij stelde vijf jaar geleden haar geurnormen op maximaal 0,1 Ou/m3 voor alle kernen en op 5,0 Ou/m3 voor het buitengebied vast.

De sector en politieke partijen blijven schermen met papieren rendementen om verdere maatregelen te voorkomen. Maatregelen bedoeld om onze gezondheid en ons milieu te beschermen. Binnenkort mogen we naar de stembus. Wij hopen dat partijen die opkomen voor de volksgezondheid dan worden beloond.

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement